Girişimcilik Bilgilendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Yönlendirme Hizmetleri

Girişimcilik bilgilendirme, potansiyel değerlendirme ve yönlendirme hizmetleri ile araştırmacıların şirket kurma süreçlerinin desteklenmesi, fon kaynakları hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, KOSGEB Anadolu TEKMER kuluçka hizmetlerinden faydalandırılması ve mentörlük hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır. Ülkemizde girişimcilere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanan destek programları mevcuttur. ARİNKOM TTO tüm bu hizmetleri ile Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Ekosistemi içinde girişimcilik kültürü oluşturma ve girişimcileri teşvik etme yönünde destekler vermektedir.

Ekosistem Şekil