Fikri Hak Süreçleri İçin Destek Hizmetleri

Anadolu Üniversitesi’nin ve araştırmacılarının fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır.

Verilen danışmanlık hizmetlerinde gizlilik içeren bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımını engellemek için gizlilik sözleşmeleri düzenlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca hak ihlallerine karşı hukuki destek hizmeti sunulmaktadır.

Bu çerçevede;hizmetleri sağlanmaktadır.

Patent Başvuru Süreci Fikri Hakların Korunma Süreci