İş Planı Geliştirme ve Şirketleşme Süreçlerinin Desteklenmesi

Ticarileşme ilk adım ünitesi olan KOSGEB - Anadolu TEKMER Kuluçka Merkezi’nde, KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına başvurusu kabul edilen girişimcilere ücretsiz çalışma ofisi, ofis araçları, internet, Üniversite’nin teknolojik alt yapı desteği ve laboratuvarları kullanabilme imkânları sunulmaktadır.

KOSGEB – Anadolu TEKMER Kuluçka Merkezi Hakkında

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Ekosisteminde yer alan KOSGEB- Anadolu TEKMER, KOSGEB’in koordinasyonu altında faaliyet gösteren, girişimciler için ticarileşme ilk adım ünitesi olan bir kuluçka merkezidir. Kuruluş amacı; KOBİ’lerin yeni üretim yöntemleri geliştirerek piyasalara yeni ürünler kazandırmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmak, KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek programına başvuruları teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, KOBİ’lerin üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlamak, Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini artırmak ve Ar-Ge ve İnovasyon süreçlerinin ticarileşmesini sağlayarak yatırımlara yönlendirilmesine aracılık etmektir.

TEKMER Kuluçka Merkezine Giriş Koşulu

• KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programlarına başvurarak Değerlendirme Kurulu’nun onayından geçerek destek almaya hak kazanmak.

• TEKMER’ e girişte Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarına öncelik tanınmaktadır.

TEKMER Kuluçka Merkezinde Verilen Hizmetler

• 2+1 yıl süreyle çalışma mekânı (işlik) temini,
• Ofis hizmetleri(fotokopi, fax, sekretarya, internet, vb.),
• Danışmanlık hizmetleri (teknik, idari, mali, vb.),
• Ortak kullanım mekânları,
• Konferans ve toplantı salonu,
• Üniversite olanaklarından yararlanma,
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama projelerinin desteklenmesi.

Kuluçka hizmetlerine Ulaşma Süreci