Üniversite-Sektör İşbirliği Hizmetleri

Üniversite-Sektör İşbirliği Hizmetleri ile sektör talepleri ile araştırmacıların buluşturulması ve proje fikri olan araştırmacıların sektörle işbirliği kurması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, araştırmacıların proje fikirleri, uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek sektörle işbirliği içeren programlara yönlendirilmektedir.

Bu çerçevede;hizmetleri sağlanmaktadır.

Üniversite-Sektör İş Birliği Süreci