Teknoloji Değerleme ve Ticarileştirme Destek Hizmetleri

ARİNKOM TTO fikri hakların ticarileştirilmesi aşamasında araştırmacılara destek olmaktadır.

Bu çerçevede;hizmetleri sağlanmaktadır.

Ticarileşme Süreci