Geri
TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

07.08.2018

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde başlatılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" açılmıştır.  

Yüksek Teknoloji Programı Çağrısı ile hedeflenen; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

03.08.2018 tarihi itibariyle 1. Faz Öneri formu güncellenmiş ve değerlendirmede kullanılacak form web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca 1004 Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorular dokümanı oluşturularak paylaşılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitelerinin veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları tarafından yapılacak olup, bu platformlarda 5746 sayılı kanun kapsamındaki Sanayi Ar-Ge merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları yer alacaktır.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK ARDEB'e iletilmesi gerekmektedir.


Çağrının Amacı: 1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.


Fazlar: Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.

Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK)’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.

İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.


1.Faz Destek Koşulları Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.

Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır.

Araştırma Programı Alanları Neler Olabilir?

• Belirlenecek araştırma programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanları, yüksek teknoloji sınıfı kodları ile uyumlu olmalıdır.

Faydalı Linkler

• Çağrı ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

• Çağrıya özel değerlendirme formu için tıklayınız.

• Başvuru Formu ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

• 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Usul ve Esasları için

tıklayınız.
Geri
TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

07.08.2018

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde başlatılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" açılmıştır.  

Yüksek Teknoloji Programı Çağrısı ile hedeflenen; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

03.08.2018 tarihi itibariyle 1. Faz Öneri formu güncellenmiş ve değerlendirmede kullanılacak form web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca 1004 Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorular dokümanı oluşturularak paylaşılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitelerinin veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları tarafından yapılacak olup, bu platformlarda 5746 sayılı kanun kapsamındaki Sanayi Ar-Ge merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları yer alacaktır.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK ARDEB'e iletilmesi gerekmektedir.


Çağrının Amacı: 1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.


Fazlar: Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.

Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK)’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.

İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.


1.Faz Destek Koşulları Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.

Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır.

Araştırma Programı Alanları Neler Olabilir?

• Belirlenecek araştırma programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanları, yüksek teknoloji sınıfı kodları ile uyumlu olmalıdır.

Faydalı Linkler

• Çağrı ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

• Çağrıya özel değerlendirme formu için tıklayınız.

• Başvuru Formu ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

• 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Usul ve Esasları için

tıklayınız.
Geri
TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

07.08.2018

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde başlatılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" açılmıştır.  

Yüksek Teknoloji Programı Çağrısı ile hedeflenen; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

03.08.2018 tarihi itibariyle 1. Faz Öneri formu güncellenmiş ve değerlendirmede kullanılacak form web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca 1004 Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorular dokümanı oluşturularak paylaşılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitelerinin veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları tarafından yapılacak olup, bu platformlarda 5746 sayılı kanun kapsamındaki Sanayi Ar-Ge merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları yer alacaktır.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK ARDEB'e iletilmesi gerekmektedir.


Çağrının Amacı: 1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.


Fazlar: Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.

Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK)’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.

İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.


1.Faz Destek Koşulları Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.

Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır.

Araştırma Programı Alanları Neler Olabilir?

• Belirlenecek araştırma programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanları, yüksek teknoloji sınıfı kodları ile uyumlu olmalıdır.

Faydalı Linkler

• Çağrı ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

• Çağrıya özel değerlendirme formu için tıklayınız.

• Başvuru Formu ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

• 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Usul ve Esasları için

tıklayınız.
Geri
TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

07.08.2018

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı!

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde başlatılan 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamındaki "Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" açılmıştır.  

Yüksek Teknoloji Programı Çağrısı ile hedeflenen; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

03.08.2018 tarihi itibariyle 1. Faz Öneri formu güncellenmiş ve değerlendirmede kullanılacak form web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca 1004 Programı hakkında Sıkça Sorulan Sorular dokümanı oluşturularak paylaşılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversitelerinin veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik verilen araştırma altyapıları tarafından yapılacak olup, bu platformlarda 5746 sayılı kanun kapsamındaki Sanayi Ar-Ge merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları yer alacaktır.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK ARDEB'e iletilmesi gerekmektedir.


Çağrının Amacı: 1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.


Fazlar: Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.

Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK)’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.

İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.


1.Faz Destek Koşulları Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.

Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır.

Araştırma Programı Alanları Neler Olabilir?

• Belirlenecek araştırma programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanları, yüksek teknoloji sınıfı kodları ile uyumlu olmalıdır.

Faydalı Linkler

• Çağrı ile ilgili tüm gelişmelere ve güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

• Çağrıya özel değerlendirme formu için tıklayınız.

• Başvuru Formu ve Eklerine ulaşmak için tıklayınız.

• 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Usul ve Esasları için

tıklayınız.