Geri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

03.08.2015

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, “Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ve “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi” başlıklı çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 16.10.2015 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Çağrı başlıklarına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir; Çağrı Başlığı; Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Elde edilecek çıktılar/sonuçlar ile yükseköğretim kurumlarının yeni açılacak programlarının planlanmasında ve var olan programların güncellenmesinde, istihdam edilebilirlik- mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK'ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-01_0.pdf linkini ziyaret ediniz. Çağrı Başlığı; Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerimizin lise mezuniyetinden, yükseköğretim programlarından mezun olarak istihdam edilmesi aşamasına kadar geçen süreçte başarılarının sistematik olarak izlenmesini ve yükseköğretime kabul edilme sistem ve yöntemleri ile eğitim-öğrenme sürecinde ölçme değerlendirme sistem ve yöntemlerinin etkililiğini ve verimliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-02.pdf linkini ziyaret ediniz. • Çağrı Başlığı; Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Ülkemizin küresel rekabet ortamındaki pozisyonunun iyileştirilmesi, ülkemizi öngörülen hedeflere ulaştırmada nitelikli yükseköğretim mezunu insan kaynağının ve nitelikli bilgi üretiminin kullanılmasını sağlamak üzere başta yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri ile teknopark şirketleri olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlarda doktoralı insan kaynaklarına olan ihtiyacın belirlenmesi amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-03.pdf linkini ziyaret ediniz. Program ile ilgili linkler; • http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kamag-1007-programi-kapsaminda-yuksekogretim-kurulu-baskanligi-adina-yeni-cagrilar-acildi • http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
Geri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

03.08.2015

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, “Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ve “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi” başlıklı çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 16.10.2015 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Çağrı başlıklarına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir; Çağrı Başlığı; Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Elde edilecek çıktılar/sonuçlar ile yükseköğretim kurumlarının yeni açılacak programlarının planlanmasında ve var olan programların güncellenmesinde, istihdam edilebilirlik- mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK'ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-01_0.pdf linkini ziyaret ediniz. Çağrı Başlığı; Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerimizin lise mezuniyetinden, yükseköğretim programlarından mezun olarak istihdam edilmesi aşamasına kadar geçen süreçte başarılarının sistematik olarak izlenmesini ve yükseköğretime kabul edilme sistem ve yöntemleri ile eğitim-öğrenme sürecinde ölçme değerlendirme sistem ve yöntemlerinin etkililiğini ve verimliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-02.pdf linkini ziyaret ediniz. • Çağrı Başlığı; Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Ülkemizin küresel rekabet ortamındaki pozisyonunun iyileştirilmesi, ülkemizi öngörülen hedeflere ulaştırmada nitelikli yükseköğretim mezunu insan kaynağının ve nitelikli bilgi üretiminin kullanılmasını sağlamak üzere başta yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri ile teknopark şirketleri olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlarda doktoralı insan kaynaklarına olan ihtiyacın belirlenmesi amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-03.pdf linkini ziyaret ediniz. Program ile ilgili linkler; • http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kamag-1007-programi-kapsaminda-yuksekogretim-kurulu-baskanligi-adina-yeni-cagrilar-acildi • http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
Geri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

03.08.2015

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, “Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ve “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi” başlıklı çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 16.10.2015 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Çağrı başlıklarına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir; Çağrı Başlığı; Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Elde edilecek çıktılar/sonuçlar ile yükseköğretim kurumlarının yeni açılacak programlarının planlanmasında ve var olan programların güncellenmesinde, istihdam edilebilirlik- mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK'ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-01_0.pdf linkini ziyaret ediniz. Çağrı Başlığı; Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerimizin lise mezuniyetinden, yükseköğretim programlarından mezun olarak istihdam edilmesi aşamasına kadar geçen süreçte başarılarının sistematik olarak izlenmesini ve yükseköğretime kabul edilme sistem ve yöntemleri ile eğitim-öğrenme sürecinde ölçme değerlendirme sistem ve yöntemlerinin etkililiğini ve verimliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-02.pdf linkini ziyaret ediniz. • Çağrı Başlığı; Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Ülkemizin küresel rekabet ortamındaki pozisyonunun iyileştirilmesi, ülkemizi öngörülen hedeflere ulaştırmada nitelikli yükseköğretim mezunu insan kaynağının ve nitelikli bilgi üretiminin kullanılmasını sağlamak üzere başta yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri ile teknopark şirketleri olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlarda doktoralı insan kaynaklarına olan ihtiyacın belirlenmesi amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-03.pdf linkini ziyaret ediniz. Program ile ilgili linkler; • http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kamag-1007-programi-kapsaminda-yuksekogretim-kurulu-baskanligi-adina-yeni-cagrilar-acildi • http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp
Geri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

03.08.2015

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Adına, KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi”, “Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi” ve “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi” başlıklı çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 16.10.2015 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Çağrı başlıklarına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir; Çağrı Başlığı; Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Elde edilecek çıktılar/sonuçlar ile yükseköğretim kurumlarının yeni açılacak programlarının planlanmasında ve var olan programların güncellenmesinde, istihdam edilebilirlik- mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK'ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-01_0.pdf linkini ziyaret ediniz. Çağrı Başlığı; Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerimizin lise mezuniyetinden, yükseköğretim programlarından mezun olarak istihdam edilmesi aşamasına kadar geçen süreçte başarılarının sistematik olarak izlenmesini ve yükseköğretime kabul edilme sistem ve yöntemleri ile eğitim-öğrenme sürecinde ölçme değerlendirme sistem ve yöntemlerinin etkililiğini ve verimliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-02.pdf linkini ziyaret ediniz. • Çağrı Başlığı; Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi • Müşteri Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı • Çağrı Amacı: Ülkemizin küresel rekabet ortamındaki pozisyonunun iyileştirilmesi, ülkemizi öngörülen hedeflere ulaştırmada nitelikli yükseköğretim mezunu insan kaynağının ve nitelikli bilgi üretiminin kullanılmasını sağlamak üzere başta yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri ile teknopark şirketleri olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlarda doktoralı insan kaynaklarına olan ihtiyacın belirlenmesi amaçlanmaktadır. • Bilgi Notu için lütfen http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-03.pdf linkini ziyaret ediniz. Program ile ilgili linkler; • http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kamag-1007-programi-kapsaminda-yuksekogretim-kurulu-baskanligi-adina-yeni-cagrilar-acildi • http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp