Geri
ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

20.08.2015

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi;

·         Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

·         Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi; 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

·         Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar

·         Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL

·         Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

İlgili Linkler;

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

Geri
ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

20.08.2015

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi;

·         Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

·         Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi; 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

·         Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar

·         Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL

·         Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

İlgili Linkler;

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

Geri
ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

20.08.2015

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi;

·         Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

·         Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi; 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

·         Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar

·         Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL

·         Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

İlgili Linkler;

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

Geri
ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

20.08.2015

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10/07/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi;

·         Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

·         Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi; 2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

·         Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar

·         Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL

·         Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

İlgili Linkler;

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

· http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi