Geri
TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

14.12.2016

TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum programlarından,

·       4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

·       4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları,

·        4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrıları açılmıştır.

Programların son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

·        Elektronik Başvuru: 16.01.2017 - Saat 17.30

·        Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a Ulaştırılması:  31.01.2017 – Saat 17.00

Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’nde detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir;

·        Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)

·        İlkokul öğrencileri

·        Ortaokul öğrencileri

·        Lise ve dengi okul öğrencileri

·        Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

·        Öğretmenler ve öğretmen adayları

·        Kamu personeli

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

·   En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

·    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.​

 

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler,  ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu program kapsamında öğretmenlerle/akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla Çağrı Metni’ nde detaylandırılmış amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir;

·        Bir kurum/kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar, (asil ve stajyer)

·        Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti 100.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

·   Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Hedef Kitle

Bilim Şenlikleri toplumun her kesimine hitap etmesi beklenen organizasyonlardır.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Programlar hakkında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz

Geri
TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

14.12.2016

TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum programlarından,

·       4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

·       4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları,

·        4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrıları açılmıştır.

Programların son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

·        Elektronik Başvuru: 16.01.2017 - Saat 17.30

·        Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a Ulaştırılması:  31.01.2017 – Saat 17.00

Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’nde detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir;

·        Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)

·        İlkokul öğrencileri

·        Ortaokul öğrencileri

·        Lise ve dengi okul öğrencileri

·        Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

·        Öğretmenler ve öğretmen adayları

·        Kamu personeli

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

·   En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

·    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.​

 

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler,  ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu program kapsamında öğretmenlerle/akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla Çağrı Metni’ nde detaylandırılmış amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir;

·        Bir kurum/kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar, (asil ve stajyer)

·        Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti 100.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

·   Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Hedef Kitle

Bilim Şenlikleri toplumun her kesimine hitap etmesi beklenen organizasyonlardır.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Programlar hakkında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz

Geri
TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

14.12.2016

TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum programlarından,

·       4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

·       4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları,

·        4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrıları açılmıştır.

Programların son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

·        Elektronik Başvuru: 16.01.2017 - Saat 17.30

·        Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a Ulaştırılması:  31.01.2017 – Saat 17.00

Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’nde detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir;

·        Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)

·        İlkokul öğrencileri

·        Ortaokul öğrencileri

·        Lise ve dengi okul öğrencileri

·        Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

·        Öğretmenler ve öğretmen adayları

·        Kamu personeli

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

·   En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

·    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.​

 

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler,  ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu program kapsamında öğretmenlerle/akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla Çağrı Metni’ nde detaylandırılmış amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir;

·        Bir kurum/kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar, (asil ve stajyer)

·        Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti 100.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

·   Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Hedef Kitle

Bilim Şenlikleri toplumun her kesimine hitap etmesi beklenen organizasyonlardır.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Programlar hakkında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz

Geri
TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

14.12.2016

TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum programlarından,

·       4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

·       4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları,

·        4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrıları açılmıştır.

Programların son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

·        Elektronik Başvuru: 16.01.2017 - Saat 17.30

·        Basılı Belgelerin TÜBİTAK’a Ulaştırılması:  31.01.2017 – Saat 17.00

Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’nde detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir;

·        Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)

·        İlkokul öğrencileri

·        Ortaokul öğrencileri

·        Lise ve dengi okul öğrencileri

·        Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)

·        Öğretmenler ve öğretmen adayları

·        Kamu personeli

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

·   En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

·    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.​

 

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler,  ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu program kapsamında öğretmenlerle/akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla Çağrı Metni’ nde detaylandırılmış amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir;

·        Bir kurum/kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar, (asil ve stajyer)

·        Üniversitelerde akademik personel olarak çalışanlar.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Başlığı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı

Proje Süresi

12 Ay

Destek Miktarı

Destek üst limiti 100.000 TL (KDV dâhil)

Proje Yürütücüsü

Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

·   Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler;

·    Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

·     Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Çağrının Amacı

Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Hedef Kitle

Bilim Şenlikleri toplumun her kesimine hitap etmesi beklenen organizasyonlardır.

Program Hakkında Gerekli Linkler

Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje Öneri Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Programlar hakkında ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz