Geri
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

10.10.2017

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 2017 - 2018 dönemi,

• 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

• 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

• 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

• 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

çağrılarına ilişkin ön duyuru metinleri yayınlanmıştır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;


Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Çağrının Amacı: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’ nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: 4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler: 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_2017_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Çağrının Amacı: Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projelerde Çağrı Metni’nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımların elde edilmesi beklenmektedir.

Proje Yürütücüsü: 4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

• En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4005_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

(Üniversiteler yürütücü olamamaktadır.)

Çağrının Amacı: 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

Proje Yürütücüsü: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 -12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe vb. derslere yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Ekim ayı içerisinde http://bilimiz.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4006-tubitak-bilim-fuarlari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2799/4006_cagri_on_duyuru_02102017.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

Çağrının Amacı: Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Proje Yürütücüsü: Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir. 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4007-bilim-senligi-destekleme-programi

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4007_cagri_on_duyuru.pdf


Geri
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

10.10.2017

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 2017 - 2018 dönemi,

• 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

• 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

• 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

• 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

çağrılarına ilişkin ön duyuru metinleri yayınlanmıştır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;


Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Çağrının Amacı: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’ nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: 4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler: 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_2017_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Çağrının Amacı: Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projelerde Çağrı Metni’nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımların elde edilmesi beklenmektedir.

Proje Yürütücüsü: 4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

• En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4005_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

(Üniversiteler yürütücü olamamaktadır.)

Çağrının Amacı: 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

Proje Yürütücüsü: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 -12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe vb. derslere yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Ekim ayı içerisinde http://bilimiz.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4006-tubitak-bilim-fuarlari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2799/4006_cagri_on_duyuru_02102017.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

Çağrının Amacı: Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Proje Yürütücüsü: Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir. 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4007-bilim-senligi-destekleme-programi

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4007_cagri_on_duyuru.pdf


Geri
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

10.10.2017

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 2017 - 2018 dönemi,

• 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

• 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

• 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

• 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

çağrılarına ilişkin ön duyuru metinleri yayınlanmıştır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;


Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Çağrının Amacı: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’ nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: 4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler: 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_2017_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Çağrının Amacı: Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projelerde Çağrı Metni’nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımların elde edilmesi beklenmektedir.

Proje Yürütücüsü: 4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

• En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4005_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

(Üniversiteler yürütücü olamamaktadır.)

Çağrının Amacı: 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

Proje Yürütücüsü: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 -12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe vb. derslere yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Ekim ayı içerisinde http://bilimiz.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4006-tubitak-bilim-fuarlari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2799/4006_cagri_on_duyuru_02102017.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

Çağrının Amacı: Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Proje Yürütücüsü: Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir. 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4007-bilim-senligi-destekleme-programi

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4007_cagri_on_duyuru.pdf


Geri
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

10.10.2017

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005, 4006, 4007) 2017 - 2018 Dönemi Çağrıları Yayınlandı!

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 2017 - 2018 dönemi,

• 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

• 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

• 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

• 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

çağrılarına ilişkin ön duyuru metinleri yayınlanmıştır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;


Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Çağrının Amacı: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde Çağrı Metni’ nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımlar sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: 4004 programında yürütücü olmanın koşulu; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler: 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4004_2017_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Çağrının Amacı: Öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Projelerde Çağrı Metni’nde (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf) detaylandırılmış kazanımların elde edilmesi beklenmektedir.

Proje Yürütücüsü: 4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

• En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4005_cagri_on_duyuru.pdf

• Kasım 2016 "4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/4005_desteklenmesine_karar_verilen_projeler.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları

(Üniversiteler yürütücü olamamaktadır.)

Çağrının Amacı: 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan bilim fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

Proje Yürütücüsü: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 -12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe vb. derslere yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Ekim ayı içerisinde http://bilimiz.tubitak.gov.tradresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler 

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız.http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4006-tubitak-bilim-fuarlari

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2799/4006_cagri_on_duyuru_02102017.pdf

Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

Çağrının Amacı: Bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

Proje Yürütücüsü: Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir. 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Program Hakkında Önemli Linkler:

• Programın sayfasına ulaşmak için tıklayınız. http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4007-bilim-senligi-destekleme-programi

• Ön duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

   https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4007_cagri_on_duyuru.pdf