Geri
KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

03.01.2018

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

TÜBİTAK 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı

• Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

• Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

• Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.

Çağrılara ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 02.03.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.


Çağrı Başlığı: Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bu çağrının temel amacı; önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan kuduz, mastitis ve buzağı ishalleri için ulusal kaynaklarla Ar-Ge çalışması yapılan yeni aşıların geliştirilmesi ve yerli üretime geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Çağrı Başlığı: Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) aktif madde üretimi ve formülasyonunun yapılması ile biyolojik/biyoteknik mücadele preparatlarının mamül ürünlerinin Ar-Ge yoluyla yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilgi notu için tıklayınız. 


Çağrı Başlığı: Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde limiti bulunan ve mikotoksin analizlerinde kullanımı zorunlu olan en az 8 analitik standardın ülkemizdeki farklı tarımsal ve/veya diğer yerli kaynaklardan izole edilen toksijenik küf izolatlarından eldesini sağlayacak üretim süreçlerini geliştirmek ve bu standartların proje yürütücüsü özel kuruluş tarafından endüstriyel boyutta üretimi ile ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Geri
KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

03.01.2018

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

TÜBİTAK 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı

• Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

• Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

• Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.

Çağrılara ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 02.03.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.


Çağrı Başlığı: Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bu çağrının temel amacı; önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan kuduz, mastitis ve buzağı ishalleri için ulusal kaynaklarla Ar-Ge çalışması yapılan yeni aşıların geliştirilmesi ve yerli üretime geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Çağrı Başlığı: Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) aktif madde üretimi ve formülasyonunun yapılması ile biyolojik/biyoteknik mücadele preparatlarının mamül ürünlerinin Ar-Ge yoluyla yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilgi notu için tıklayınız. 


Çağrı Başlığı: Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde limiti bulunan ve mikotoksin analizlerinde kullanımı zorunlu olan en az 8 analitik standardın ülkemizdeki farklı tarımsal ve/veya diğer yerli kaynaklardan izole edilen toksijenik küf izolatlarından eldesini sağlayacak üretim süreçlerini geliştirmek ve bu standartların proje yürütücüsü özel kuruluş tarafından endüstriyel boyutta üretimi ile ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Geri
KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

03.01.2018

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

TÜBİTAK 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı

• Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

• Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

• Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.

Çağrılara ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 02.03.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.


Çağrı Başlığı: Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bu çağrının temel amacı; önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan kuduz, mastitis ve buzağı ishalleri için ulusal kaynaklarla Ar-Ge çalışması yapılan yeni aşıların geliştirilmesi ve yerli üretime geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Çağrı Başlığı: Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) aktif madde üretimi ve formülasyonunun yapılması ile biyolojik/biyoteknik mücadele preparatlarının mamül ürünlerinin Ar-Ge yoluyla yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilgi notu için tıklayınız. 


Çağrı Başlığı: Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde limiti bulunan ve mikotoksin analizlerinde kullanımı zorunlu olan en az 8 analitik standardın ülkemizdeki farklı tarımsal ve/veya diğer yerli kaynaklardan izole edilen toksijenik küf izolatlarından eldesini sağlayacak üretim süreçlerini geliştirmek ve bu standartların proje yürütücüsü özel kuruluş tarafından endüstriyel boyutta üretimi ile ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Geri
KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

03.01.2018

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı!

TÜBİTAK 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müşteri kurum olarak yer aldığı

• Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

• Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

• Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.

Çağrılara ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 02.03.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.


Çağrı Başlığı: Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bu çağrının temel amacı; önemli hayvan hastalıkları arasında yer alan kuduz, mastitis ve buzağı ishalleri için ulusal kaynaklarla Ar-Ge çalışması yapılan yeni aşıların geliştirilmesi ve yerli üretime geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgi notu için tıklayınız.

Çağrı Başlığı: Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) aktif madde üretimi ve formülasyonunun yapılması ile biyolojik/biyoteknik mücadele preparatlarının mamül ürünlerinin Ar-Ge yoluyla yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilgi notu için tıklayınız. 


Çağrı Başlığı: Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

Müşteri: Kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çağrı Amacı: Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde limiti bulunan ve mikotoksin analizlerinde kullanımı zorunlu olan en az 8 analitik standardın ülkemizdeki farklı tarımsal ve/veya diğer yerli kaynaklardan izole edilen toksijenik küf izolatlarından eldesini sağlayacak üretim süreçlerini geliştirmek ve bu standartların proje yürütücüsü özel kuruluş tarafından endüstriyel boyutta üretimi ile ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

Bilgi notu için tıklayınız.