Geri
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1. Aşama Başvuru Kabulü!

11.05.2016

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1. Aşama Başvuru Kabulü!

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 1. Aşama başvuruları kabul edilen değerli Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerimizi ve ekiplerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerimizin isimleri ve başvuruda bulundukları çağrı başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hande Çelebi – Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar

Doç. Dr. Nuray At - Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar

Doç. Dr. Bülent Aslan – Yarıiletken Malzemeler

Doç. Dr. Mustafa Kulakçı - Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

Doç. Dr. Bülent Aslan - Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

Prof. Dr. Yüksel Ergün - Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

Prof. Dr. Lütfi Genç – Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

Doç. Dr. Sibel Emir Diltemiz – Biyoenstrumantasyon Sistemleri

Doç. Dr. Mustafa Erdem Üreyen - Nanobiyoteknoloji

Prof. Dr. Aykut Ceyhan – Aile İçi Şiddet

Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan – Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler