Geri
ESO 17. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

09.08.2016

ESO 17. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Eskişehir Sanayi Odası tarafından 1984 yılından itibaren her iki yılda bir verilmesi kararlaştırılan "Teknoloji Geliştirme, Teknoloji Uygulama ve Ürün Geliştirme Ödülleri"nin onyedincisi 2017 yılında verilecektir.

Ödülün amacı, yeni ve ileri teknoloji kullanılmasını ve geliştirilmesini teşvik etmektir.

7 kişiden oluşacak Seçici Kurul'un yapacağı seçmelere göre, şu üç alanda ödül verilecektir.

1) Teknoloji Geliştirme Ödülü:

Herhangi bir iş alanında daha önce kullanılmayan yeni bir teknolojiyi geliştiren Eskişehir Sanayi Odası üyesi ve/veya Eskişehir ili sınırları içinde faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlar bu ödüle aday olabilirler.

2) Teknoloji Uygulama Ödülü:

Bu ödül, yurtdışından ileri teknolojiler ithal edilmesini teşvik etmek amacıyla konmuştur. Dolayısıyla, dünya üzerinde daha önceden bilinen ve uygulanan, yerli ve yabancı herhangi bir firma tarafından geliştirilmiş, fakat dünya standartlarına göre ileri düzeyde sayılabilecek bir teknolojiyi alıp uygulayan Eskişehir Sanayi Odası üyesi ve/veya Eskişehir il sınırları içinde faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlar bu ödüle aday olabilirler.

3) Ürün Geliştirme Ödülü:

Mevcut tesislerin veya yeni kurmuş olduğu tesislerde daha önceden bilinmeyen ve kullanılmayan herhangi bir sanayi ürününü geliştirerek imal eden Eskişehir Sanayi Odası üyesi ve/veya Eskişehir il sınırları içinde faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlara verilebilecek bir ödüldür.

Adaylık:

Yukarıda sayılan alanlardan herhangi birinde başarılı bir sonuca ulaştığını varsayan Eskişehir Sanayi Odası üyesi ve/veya Eskişehir il sınırları içinde faaliyette bulunan kişi ve kuruluş kendiliğinden aday olarak o ödül için Eskişehir Sanayi Odası'na başvurabilir.

Başvurular için son tarih 07 Ekim 2016 akşamıdır.

Ancak, başvurulan konudaki başarı, 3 yıldan eski olmamalıdır. Örneğin bu yıl ancak 2013-2014-2015 yılları içinde sağlanan başarılar için başvurulabilecektir.

Adaylar, ödül konusu işin ne olduğunu, ne zaman ve nasıl geliştirildiğini, niçin yapıldığını, sonuçlarını, benzerleriyle kıyaslamasını v.b. başından sonuna kadar anlatan bir yazı ve bu yazıyı destekleyecek resim, fotoğraf, teknik çizimler v.b. dokümanlarla birlikte başvurmalıdırlar.

Ödül Miktarı: Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince 2017 yılında dağıtılacak miktarlar şöyledir:

a) Teknoloji Geliştirme Ödülü                   : 8.000.-TL.
b) Ürün Geliştirme Ödülü                          : 7.000.-TL.
c) Teknoloji Uygulama Ödülü                    : 6.000.-TL.

Seçici Kurul’un yapacağı değerlendirmelere göre, aynı ödüle birden fazla aday layık görülürse, bu miktarlar kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Ödül kazananlar, 09 Şubat 2017 günü kamuoyuna ilan edilecektir.

Başvuracak olan adaylara başarılar dileriz.