Geri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı!

10.08.2016

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların düzenlediği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.