Geri
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı!

10.08.2016

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin yanı sıra 10.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan bir diğer Yönetmelik de Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği oldu. Söz konusu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında;

- Ar-Ge ve yenilik, tasarım sayılmayan faaliyetler,

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı,

- Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları ve izlenecek yöntem,

- İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları, 

- Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri,

- Temel bilimler ve tasarım tescil desteği ile destek ve teşvikin kapsamı,

- Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri,

- Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerine ilişkin hususlar,

- Rekabet öncesi işbirliği projelerine ilişkin hususlar,

- Teknogirişim Sermayesi Desteği, Teknoloji Merkezleri ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerine ilişkin hususlar yer almaktadır. 

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.