Geri
Verimlilik Proje Ödülleri Duyurusu

04.01.2017

Verimlilik Proje Ödülleri Duyurusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 306 sayılı ekte verilen yazısında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği, 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecinin başlatıldığı, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvuru yapabilecekleri, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinden çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilecekleri ifade edilmektedir.
       
Bu kapsamda ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formunun 09 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.