Geri
ARİNKOM TTO'nun da Atölye Çalışmaları'nda yer alacağı EMLT Projesi Kapanış Töreni 12-13 Haziranda!

06.06.2017

ARİNKOM TTO'nun da Atölye Çalışmaları'nda yer alacağı EMLT Projesi Kapanış Töreni 12-13 Haziranda!

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu’nun yürütücüsü olduğu "EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area" projesinin kapanış töreni ve atölye çalışmaları 12-13 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

ARİNKOM TTO'nun da kariyer destekleri atölye çalışmaları kapsamında yer alacağı törenin detayları aşağıda yer almaktadır. 


OTURUMLAR

Oturumlar 12 Haziran 2017 sabah ve öğleden sonra, 13 Haziran 2017 sabah şeklinde düzenlenmiştir. 13 Haziran öğleden sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongre Merkezi Salon Anadolu’da öğrencilere yönelik olarak; Proje Ekiplerinde Yer Almanın Kariyere Yansımaları ve Öğrencilikte İş Tecrübesi ve Girişimcilik konulu atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalara katılan gençlere her bir atölye çalışması için proje birimi tarafından katılım sertifikası verilecektir. Davetli konuşmacıların yer aldığı oturumlar 20 dakika sunum ve 10 dakika soru cevap şeklinde planlanmıştır.

EMLT PROJECT AND WORKSHOP 2017

EMLT Projesi Kapanış Töreni ve Atölye Çalışmaları

PROGRAM   

Monday , 12 June 2017 Pazartesi, 12 Haziran 2017 Kırmızı Salon

08.30-12.30 Registration, Social Science Institute ( Anadolu University)

Kayıtlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ,

09.30-10.30 Opening Ceremony /Açılış Töreni

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongre Merkezi/ Kırmızı Salon )

Opening Speech / Açılış Konuşması

Naci Gündoğan (Rector, Anadolu Üniversitesi)

Savaş ÖZAYDEMİR (Eskişehir Sanayi Odası Başkanı)

Mehtap Can (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Proje Uzmanı”)

10.15-10.30 Mini Concert: Anadolu University Sympony Orchestra

    Dinleti: Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası

10.30-11.00 Caffe Break/ Kahve Arası

11.00-11.30 Arda GENÇ ‘Eskişehir Ticaret Odası ve Gençlik Projeleri’

11.30-12.00 Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU “EMLT Proje Süreci Genel Değerlendirmesi”

12.15-13.30 Lunch/Öğle Yemeği

13.30-14.00 Yılmaz KILIÇASLAN “EMLT Projesi Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi”

14.00-14.30 İlker KAYABAŞ “EMLT Öğrenme Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi”

14.30-15.00 Meral GÜVEN “EMLT Öğrenme İçeriklerinin Hazırlanması Süreci”

15.00-15.30 Kahve Arası

15.30-16.00 Aysıt TANSEL “Genç İşsizliği ve Geleceğe İlişkin Öngörüler: Türkiye İçin Tavsiyeler

16.00-16.30 Serdar SAYAN “Genç İşsizliği “

16.30-17.00 Faruk ŞENYAYLA “Hayat Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Gençlerin İş Arama Süreçleri ve Eğitim-İş Boşluğu Sürecine Etkisi”

17.00-17.30 Uğur Aytun “Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve

Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi”

17.30-18.00 Özgül Karabacak ‘Türkiye'nin Yakın Geçmişinden Beşeri Sermaye Büyüme İlişkisi’ 20.30-22.00 Akşam Yemeği

Tuesday, June 13, 2017 Salı,13 Haziran 2017 Kırmızı Salon

TOPIC/KONU

09.30-10.00 Hakan Ercan “Genç İşsizliğinin Yapısal Nedenleri”

10.00-10.30 Mustafa Özer “Cari Açık ve İşsizlik İlişkisi”

10.30-11.00 Caffe Break/ Kahve Arası

11.00-11.30 Mehmet FIRAT ve Sinan AYDIN “Anadolu Üniversitesinin Kariyer Gelişimine Yönelik

Politikaları’

11.30-12.00 Elif KARA “Üniversite Mezunları Arasındaki Ücret Dağılımı ve Çalışırken Kullanılan

Beceriler Arasındaki İlişkinin Ampirik Olarak İncelenmesi: Birleşik Krallık Örneği”

12.15-13.30 Lunch/Öğle Yemeği

13.30-14.00 Bilge KAĞAN ÖZDEMİR “Erasmus+ Programı ve Kariyer Sürecinde Gençler İçin Katkısı”

14.00-15.00 Celia JENKİNS ”Westminister Universitesi, Öğretim Üyesi’

 ”Jan BUDNAK “Masaryk Üniversitesi, Öğretim Üyesi”

Vera JANİKOVA “Masaryk Üniversitesi, Öğretim Üyesi”,

Jana VELİCKOVA ” Masaryk Üniversitesi, Öğretim Üyesi”

Karl WILBERS “ Friedrich Alexandre Univeristesi , Öğretim Üyesi’

 Yvonne SCHALEK ‘Friedrich Alexandre Univeristesi , Öğretim Üyesi”,

 Welf RING “Friedrich Alexandre Univeristesi Öğretim Üyesi”

SKYPE ile proje sonuçlarının proje sürecine ilişkin değerlendirmeler

15.00-15.30 Kahve Molası

15.30.16.00 Ufuk Aydın ‘Gençlerin Eğitim Kariyerlerine İlişkin Öneriler’

16.00-16.30 Reşit Koray Tutar “Kariyer Sürecinde Bir Proje Hikâyesi’

16.30-17.00 Tülay GÜL “İş Dünyasındaki Gelişme Trendleri Doğrultusunda İstihdam Edilecek Eleman Özelliklerindeki Değişmeler”

17.00-17.30 Merve Uğur &Tugay Yılmaz& Aymar Berenger Ismael NANA ‘EMLT Proje Yaygınlaştırma Faaliyetleri’

17.00-17.30 Youth Pass SertifikaTöreni

  (Uluslarası İlişkiler Birimi Koordinasyonunda Youth Pass Sertifiklarının Verilmesi)

18.00-21.00 Akşam Yemeği (Rektörlük Önünden Otobüsle Kent Parka Gidiş

        Çibörek Evi)

21.30-21.45 Kentpark’tan Otobüsle Anadolu Üniversitesi’ne Dönüş

Tuesday, June 13, 2017 Salı,13 Haziran 2017 Salon Anadolu

ARİNKOM TTO KARİYER DESTEKLERİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

13.30-15.00 Proje Ekiplerinde Yer Almanın Kariyere Yansımaları

Banu GÜLTEKİN KOCAMAN,

Olcay SEVİK

Rabia TAŞ

- Proje Nedir? Nasıl Kurgulanır?

- Proje Ekiplerinde Roller

- Projelerde Yer Almanın Kariyer Gelişiminde Sağladığı Avantajlar

- Uluslararası Proje Yazım Uygulaması

15.00-15.30 Kahve Arası

15.30-17.00 Öğrencilikte İş Tecrübesi ve Girişimcilik

Tuğberk TOSUNOĞLU

Aynur GÜNEŞ

Burçak İLTER TİMUÇİN

- Öğrencilikte İş Tecrübesi: Proje Tabanlı Staj (PTS)

- Bir Kariyer Fırsatı Olarak Girişimcilik

- Canvas Modeli Uygulaması

17.00-17.30 Katılımcı Sertifikalarının Verilmesi/Soru ve Cevap ve Kapanış

18.00-21.00 Akşam Yemeği (Rektörlük Önünden Otobüsle Kent Parka Gidiş Çibörek Evi) 21.30-21.45 Kentpark’tan Otobüsle Anadolu Üniversitesi’ne Dönüş

EMLT Projesi Hakkında…

"EMLT" projesi, amacı Türkiye ve Avrupa bölgesinde eğitimli işsizliğin boyutlarını araştırmak ve eğitimli işsizliği azaltmak adına bir uzaktan eğitim sistemi geliştirmek olan, Anadolu Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği bir Erasmus + KA2 (Ana Eylem 2) projesidir.

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri için emek sektöründeki eğitimli işsizlik ve eğitim-iş uyumsuzluğu iki önemli faktördür. İstihdam edilen genç bireyler arasındaki eğitim-iş veya eğitim-yetenek uyumsuzluğu giderek artmaktadır. Bu gerçek projenin kaynağını oluşturmaktadır. Eğitim çaba, para ve zaman gerektirir. Böyle büyük bir yatırımdan sonra genç bireyler kendi nitelikleri ve yeteneklerine uygun işi bulamazlarsa bu durum hem bireylerde hem de ulusal ekonomide büyük ekonomik sarfiyata neden olur.

Kendini geliştirme ve kendi kendini eğitme günümüz dünyasının kaçınılmaz unsurlarıdır. İşte bu gereksinimden yola çıkarak uzaktan eğitim sistemi üzerinden oluşturulacak ve projenin dijital bir ürünü olan EMLT modülleri oluşturulmuştur. Bu modüllerde genç bireylerin gelişiminde ve onların gelecekteki kariyer planlarını öngörmede yardımcı olabilecek bazı kendi kendine yardım materyalleri tasarlanmıştır. Bu modülleri oluşturma süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birincisi araştırma kısmı, ikincisi ise yaratıcı kısmıdır. Araştırma kısmında EMLT nin öğretim programı, eğitim bilimi ve yöntem bilimi tümüyle araştırılacaktır. Araştırma kısmının ilk aşaması hem Türkiye hem de ortak ülkelerdeki eğitim-iş uyumsuzluğunu ve bunun nedenlerini tanımlamaktır. EMLT modülü üniversite, kamu ve özel sektörlerle yapılan görüşmeler ile tasarlanmıştır. Yaratıcı kısmın da –uygulama aşamasında- amaç gelişen EMLT dijital kendini geliştirme ürünü vasıtasıyla genç bireyler arasındaki eğitim-iş uyumsuzluğunu azaltmak olacaktır.


EMLT Projesi Sosyal Medya Hesapları:
Facebook : https://www.facebook.com/emltproject;
Twitter: https://twitter.com/emltproject
Instagram: https://www.instagram.com/emltproject/