Geri
“YÖK 2017 Üstün Başarı Ödülleri” için son başvuru tarihi 31 Temmuz!

15.06.2017

“YÖK 2017 Üstün Başarı Ödülleri” için son başvuru tarihi 31 Temmuz!

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenen “YÖK 2017 Üstün Başarı Ödülleri” için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2017 olarak belirlendi.  

Bireysel ve Kurumsal olarak iki başlıkta düzenlenen ödül kategorilerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. İlgili web sayfasına ise http://www.yok.gov.tr/web/odul/ana-sayfa bağlantısından ulaşılabilmektedir.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında verilir.

Bireysel ödüller, Yılın Doktora Tezi Ödülü olup fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında olmak üzere üç doktora tezi için verilir. Bu kategoride, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri değerlendirilir. Başvurular, doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde doktora tezinin, bilimsel ve yenilikçi yönü, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır.

Kurumsal ödüller, Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere dört kategoride birer adet verilir. Bu ödüllere başvurular, yükseköğretim kurumları tarafından yapılır.

a) Topluma Hizmet Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan topluma hizmet odaklı proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun topluma hizmet esaslı yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

b) Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumlarının tamamlanmış olan yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirlikleri ödüllendirilir. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, gerçekleştirilen işbirliğinin özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek nitelikleri dikkate alınır.

c) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda üniversite-sanayi işbirliği alanında tamamlanmış proje ve benzeri faaliyetler ödüllendirilir. Başvurular, yükseköğretim kurumu ve sanayi kurumu/kuruluşu tarafından birlikte yapılır. Sanayi tarafı, projenin yapı ve niteliğine göre bir firma, sektör, sanayi odası veya benzeri kurum/kuruluş olabilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, her iki tarafa da somut ve uzun vadeli yararı olan, diğer yükseköğretim kurumları veya sanayi kuruluşları tarafından da örnek alınabilecek işbirliği modelleri dikkate alınır.

ç) Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü kategorisinde, başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda tamamlanmış olan ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede yerel kalkınmaya katkı odaklı, sonuç üreten proje ve benzeri uygulamaları ödüllendirilir. Bu kategoride yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde/bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel esaslı yerel kalkınmaya yaptığı özgün, yenilikçi, sürdürülebilir ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından da örnek alınabilecek uygulamalar dikkate alınır.

Başvuru için http://www.yok.gov.tr/web/odul/ana-sayfa bağlantısına tıklayınız.