Geri
H2020 Bilgi Günleri'ne Katılım Sağlayın!

04.08.2017

H2020 Bilgi Günleri'ne Katılım Sağlayın!
Değerli Araştırmacılar,


Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında proje çağrıları hakkında bilgi almak ve potansiyel proje ortakları tanışmak üzere tematik olarak düzenlenen Bilgi Günlerine katılım sağlayabilirsiniz.

Bilgi Günlerine katılım için TÜBİTAK’tan seyahat desteği talep edebilirsiniz. TÜBİTAK Seyahat Destekleri hakkında detaylı bilgi için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: http://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi/basvuru

Şu ana kadar yer ve tarihleri belirlenen Bilgi Günleri şunlardır:

Yeni Nesil İnternet Forumu (Next Generation Internet Forum - NGI Forum) /13 Eylül 2017/Barselona

https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/yeni-nesil-internet-forumu-barselonada-duzenlenecek

Yeni Nesil İnternet Forumu, internet teknolojisinin geleceği konusunda strateji oluşturmak ve internet teknolojilerine yön vermek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Foruma katılarak; Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Yeni Medya Platformları, Haberleşme Teknolojileri gibi çeşitli disiplinlerdeki tanınmış uzmanlarla bir araya gelme ve bilgi paylaşma fırsatı yakalanabilecektir.

Ar-Ge odaklı KOBİ’ler için Uluslararası Yaşam Bilimleri İş Stratejisi Eğitimi (International Life Science Business Strategy Training on Innovative Business Solutions and Smart Financing) /12 Ekim 2017/Berlin

Ufuk2020 Sağlık Alanı ve sağlıkla ilişkili KOBİ aracı desteklerinden yararlanmak isteyen Ar-Ge ve inovasyon odaklı KOBİ ve start-up’ların katılımına yönelik olan eğitim; sağlık, yaşam bilimleri, biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren KOBİ ve start-up’lara inovatif iş çözümleri ve akıllı finansman alanlarında yol göstermek amacıyla düzenlenmektedir. 

Sürdürülebilir Kimya Avrupa Teknoloji Platformu Proje Pazarı (SUSCHEM)/ 18 Ekim 2017/Brüksel

SUSCHEM proje pazarına katılımla: projelerin ayrıntıları SUSCHEM paydaş topluluğuna sunulabilir; Avrupa genelinde Araştırma Merkezleri, KOBİ'ler ve büyük kimya firmalarından gelen sunumlara ulaşılabilir; ortak arayan konsorsiyumlarla tanışılabilir ve birebir görüşme oturumu sırasında diğer paydaşlarla etkileşim kurulabilir. 

Ufuk2020 Enerji Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinlikleri/23-25 Ekim 2017/Brüksel

Bilgi Günü Kapsamında: Avrupa Enerji Verimliliği politikası hakkında bilgi alınabilir; Ufuk2020 Enerji Alanı 2018-2020 çağrı başlıkları için Enerji önceliklerini öğrenilebilir; Ufuk2020 projelerine başvuru konusunda bilgi alınabilir; enerji alanı altında açılan tematik alt-başlıklara yönelik çalıştaylarda yer alınabilir. 

“Cities of the Future 2017” Bilgi Günü ve Proje Pazarı/26-27 Ekim 2017/Brüksel

“Smart, Sustainable and Resilient Cities” and “Energy Efficient Buildings”, “Circular Economy (SPIRE, Raw Materials and Water), “Mobility for Growth,” “Automated Road Transport” and “The European Green Vehicles Initiative”, “Smart Energy Systems and Consumers” Ufuk2020 çağrılarını hedefleyen etkinliğine söz konusu alanlarla ilgili 400’e yakın Avrupalı ve Türk akademi, sanayi, kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılması planlanmaktadır. 

Çevre ve Hammaddeler Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı/8-9 Kasım 2017/Brüksel

Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı kapsamında Kasım 2017'de açılması öngörülen 2018-2020 çağrıları araştırma önceliklerine yönelik düzenlenecek bu etkinliğe katılım sayesinde, konu özelinde faaliyet gösteren başarılı araştırma ekipleri çağrı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek; yüksek teknoloji kuruluşları, KOBİ'ler ve sanayi temsilcileri ile bir araya gelme ve proje fikirlerini tartışma fırsatı bulacaktır. 

"ICT Proposers' Day 2017" Etkinliği/9-10 Kasım 2017/Budapeşte

AB Komisyonu tarafından düzenlenecek olan "ICT Proposers' Day 2017" etkinliği ve hemen öncesindeki (8 Kasım 2017) Macaristan Kalkınma Bakanlığı'nın açılış töreni ve sosyal etkinliği ICT işbirliklerini güçlendirme fırsatı sunacaktır. Etkinlikte ICT 2018-2020 çalışma programının çağrıları kapsamında etkin işbirlikleri kurma ve mevcut işbirliklerini güçlendirme fırsatı yakalanabilecektir.  

Bilgi Günlerine katılım, Horizon 2020 Programı ve çağrılar, genel olarak uluslararası projeler hakkındaki sorularınız ve görüşmek istediğiniz konular için ARİNKOM TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

“Industrial Innovation Information Days 2017”/3-4 Ekim 2017/Brüksel

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing ve Biotechnology alanlarındaki çağrılarına ilişkin bilgilendirme yapılacak ve potansiyel proje ortakları ile tanışabilmek için bir networking ortamı yaratılacaktır.