Geri
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin "Teknoloji Hazırlık Düzeyi" Rehberi Yayınlandı!

22.01.2018

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin "Teknoloji Hazırlık Düzeyi" üzerine yapılan çalışman üzerine hazırlanan rehber https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1da3324e-e6d0-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-61073523 adresinde yayınlanmıştır. Rehberde aşağıdaki teknolojilere yönelik hazırlanmıştır. 

• Fotovoltaik

• Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi

• Hidroenerji

• Rüzgar

• Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma

• Jeotermal

• Yenilenebilir Alternatif Yakıtlar

• Okyanus

• Biyoenerji - biyolojik

• Biyoenerji – termokimyasal

“Teknoloji Olgunluk Seviyesi” nedir? konusunda ayrıntılı bilgi almak için ARİNKOM TTO TOS (TRL) Rehberini de inceleyebilirsiniz.

http://arinkom.anadolu.edu.tr/fotolar/ds_574d915becee0.pdf