Geri
Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 18 Mayıs'ta!

07.02.2018

 Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 18 Mayıs'ta!

Değerli Akademisyen ve Profesyoneller, 

Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi kongresi, 18 Mayıs 2018 tarihinde Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kongremizde Inovasyon, Yeni Ürün Geliştirme, Girişimcilik, Girişimcilik Finansmanı, Ar-Ge ve Inovasyon ile Uluslararasılaşma, Teknoloji Yönetimi, Lojistik ve Tekstil Sektörlerinde Ar-Ge ve Finansman Yatırım Teknolojileri konu başlıkları altında sosyal ve fen bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler ve profesyonelleri bir platformda toplamayı hedefledik. 

Endüstri 4.0 devriminin yaşandığı bu günlerde teknoloji ve inovasyon sadece mühendislik bilimlerinin konusu olmaktan çıkmış, geleceğin girişimlerinin tasarlanması, finansmanı ve mevcut işletmelerin hayatta kalması için gerekli bir temel yetenek halini almıştır. Bu nedenle geleceğin tasarlanması, iş modellerinin farklılaşması, inovatif süreç iyileştirmeleri, iş modeli inovasyonları, ar-ge ve teknoloji finansmanı, ar-ge muhasebesi, ar-ge elemanları insan kaynakları yönetimi, bilişim sistemlerinin yönetimdeki dönüşümü, toplumsal inovasyon ve pazarlama inovasyonu konularını mühendislik, yönetim ve girişimcilik bakış açıları ile tartışacağımız ortak bir platform oluşturmayı hedefledik. Kongreyi, uluslararası uygulamaları ve akademik çalışmaları da tartışabilmek için uluslararası bir kongre olarak planladık. Bu nedenle kongrede Türkçe ve İngilizce dilinde oturumlar düzenlenecek ve oturumlar sunum yapılacak dile göre belirlenecektir. 

Kongre hakkında diğer bilgileri https://okan.edu.tr/irditechman/ kongre web sayfasından da bulabilirsiniz. 

Özet göndermek için son tarih 28 Şubat 2018’dir.