Geri
2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması"

27.08.2015

2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı   “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması
 
 “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması"
Son Başvuru Tarihi 5 Ekim 2015 
Birinciye 8 bin,
İkinciye 4 bin,
Üçüncüye 2 bin TL ödül !
 
Türkiye' deki proje fikirleri ile ilgili olarak, bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölgedeki akademisyenleribilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; “2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir.
 
"Ar-Ge Proje Pazarı" ile profesyoneller ve sanayiciler bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten üniversite, araştırma merkezi ve firmalar, sanayiciler ile profesyonel olarak bu işle ilgilenen herkesin projelerinin sanayiye kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek yapılması istenen Ar-ge projeleri, kategori ayrımı olmaksızın ele alınması amaçlanmaktadır.
 
Yarışma sonunda, projeleri seçilen araştırmacı ve akademisyenlerin projelerini sunabileceği ve sanayicilerle bir araya gelerek bire bir ikili görüşme olanağına sahip olacakları bir sergi de düzenlenecektir.
OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı Tarihi: 5 Kasım 2015 Perşembe
OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı Yer: OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
OMÜ Proje Pazarı Hedef Kitle:. Tasarım ve İnovasyon yarışması, 
 
Sağlık ekipmanları sektörü ile ilgili proje fikri olan firmalara, öğrencilere ve akademik çalışmalarını yürüten tüm akademisyenlere ve girişimcilere açık olacaktır.
 
Tasarım ve İnovasyon Yarışması Ödülleri: Proje pazarında dereceye giren projelere;
birinciye 8 bin,
ikinciye 4 bin,
 üçüncüye 2 bin TL ödül verilecektir.
 
İlgili link: http://projepazari.omu.edu.tr/