Geri
TET Ar-Ge Proje Pazarı 2018 Başvuruları Açıldı!

20.04.2018

TET Ar-Ge Proje Pazarı 2018 Başvuruları Açıldı!
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.


Birlik tarafından 2018 yılı Ekim ayı içinde, TİM İnovasyon Haftası ile birlikte,  "TET Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği" düzenlenerek "Akıllı Şehirler" teması altında 5 kategoride başvurular alınacaktır. Kategoriler şu şekildedir:

- Akıllı binalar ve çevre

- Akıllı enerji

- Akıllı sağlık ve medikal

- Akıllı ulaşım ve ulaşım araçları

- Diğer akıllı uygulamalar (mobilite, sağlık, eğitim, üretim vb.)

Katılım Koşulları:

A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. 

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. 

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birlik tarafından karşılanacaktır. 

Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde,  taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır. 

Ön Değerlendirmeyi geçen tüm proje sahipleri, projelerini TİM İnovasyon Haftasında sergileme imkânı elde edecektir. Ayrıca etkinlik paydaşları arasında yer alan Kuluçka Merkezlerince uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edilecek ve yatırımcı karşısına çıkmaya uygun görülen projeler yatırımcı sunumlarına iştirak edebilecektir. Dereceye giren projelere ise toplamda 187.500 TL ödül dağıtılacaktır.

Etkinlik son başvuru tarihi 19 Temmuz 2018 olup proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden kabul edilecektir.