Geri
TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı!

14.05.2018

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) müşteri kurum olarak yer aldığı "Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi" ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 13.07.2018 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir

Çağrı Başlığı: Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi 

Müşteri Kurum: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR)

Çağrı Amacı: Ülkemizde çay plantasyonlarının tamamı tohumla üretilmiş olup büyük bir kısmı ekonomik ömürlerini tamamlamıştır. Bu durum verim, kalite ve standardizasyonu düşürerek çay sektöründe uluslararası rekabeti olumsuz etkilemektedir. Bu çağrının amacı, mevcut gen kaynaklarının karakterize edilerek verim ve kalite yönünden üretim proseslerine uygun genotiplerin tespiti ve ticari değeri yüksek, dünya piyasasında rekabet edebilir çay çeşit adaylarının belirlenmesidir.

Bilgi Notu: Tıklayınız.