Geri
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Programları

28.05.2018

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Programları
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bilimin yaygınlaşması amacıyla pek çok destek programı yürütmektedir. Bu kapsamda programlar hakkında ayrıntılı bilgiler aşağıdaki şekildedir:


4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında 2007 yılından itibaren çağrıya çıkılmakta olup, proje süresi 12 ay, destek miktarı 120.000 TL olarak belirlenmiştir.

Programla ilgili detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/4004

4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrı programı, öğretmenlere / akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Program kapsamında 2012 yılından itibaren çağrıya çıkılmakta olup, proje süresi 12 ay, destek miktarı 120.000 TL olarak belirlenmiştir.

Programla ilgili detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/4005

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

4007 -Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında 2014 yılından itibaren çağrıya çıkılmakta olup, proje süresi 12 ay, destek miktarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

Programla ilgili detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/4007

Söz konusu programlar kapsamında projeleri kabul edilen araştırmacılarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.