Geri
TÜBİTAK ARDEB Projeleri Kabul Edilen Araştırmacılarımız!

16.08.2018

TÜBİTAK ARDEB Projeleri Kabul Edilen Araştırmacılarımız!

TÜBİTAK ARDEB Programları başvuruları kapsamında proje önerileri kabul edilen araştırmacılarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kabul alan projelerin araştırmacıları ve proje bilgileri aşağıdaki gibidir:


1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı


Araştırmacı: Prof. Dr. İlknur Keçik

Birim: Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Proje Adı: İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Üniversite Öğrencilerinin Biliş Eylemlerini Anlama ve Üretim Düzeylerinin İncelenmesi: Olgusal ve Olgu Dışı Eylemlerin Yanulamlama Görünümleri


Araştırmacı: Prof. Dr. Müfide Banar

Birim: Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Proje Adı: Çimento Tesislerinde Kullanılacak Olan Atıktan Türetilmiş Yakıtların Özelliklerinin Belirlenmesinde Proses, Çevre ve Malzeme Kalitesini Güvence Altına Alacak Bir Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi İçin Kimyasal Girdi Odaklı Hiper Spektral Görüntüleme ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı


Araştırmacı: Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe

Birim: Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Öğretim Bölümü

Proje Adı: Öğrenme Yönetim Sisteminde Öğrenen Profillerinin Belirlenmesi, Akademik Başarının Tahmin Edilmesi ve Öneri Sisteminin Etkilerinin Belirlenmesi


Araştırmacı: Doç. Dr. Rasime Demirel

Birim: Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Proje Adı: Türkiye'nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi


1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı


Araştırmacı: Doç. Dr. Mustafa Kulakcı

Birim: Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Proje Adı: Silisyum Alttaş Kullanılarak Yüksek Verimli Esnek İnce Film GaAs Güneş Hücrelerinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu


1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı


Araştırmacı: Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç

Birim: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Proje Adı: Tarihsel Oyun Yolculuğu (TOY)


3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı


Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ünlüer

Birim: Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Proje Adı: HEME Sentezi İçin Tekrar Kullanılabilir Yarı Sentetik Ferroşelataz Enzim Platformları Geliştirilmesi