Geri
TÜBİTAK Bilim Toplum Programları - Yeni Düzenlemeler ve İyileştirmeler

10.09.2018

TÜBİTAK Bilim Toplum Programları - Yeni Düzenlemeler ve İyileştirmeler

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilerek yaygınlaştırılmasını amaçlayan; 

• 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,

• 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve

• 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

proje başvuruları, 03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden, ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak ve E-imza aracılığı ile (basılı evrak gönderimi gerekmeden) yapılacaktır.

Bu çağrı döneminde;

• Akıllı Üretim Sistemleri ve Sanayi’de Dijital Dönüşüm için öğrenme ortamları oluşturulmasına katkı sağlayacak alanlara yönelik projelere ek puan verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

• Toplumda bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla Araştırma Altyapısı Kapsamında Belirtilen Birimler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Bilim Merkezleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek projelere ek puan verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

• Proje personeline ödenecek proje teşvik ikramiyesi (PTİ) 4 veya 6 ayı geçmeyecek şekilde 1.500 TL/ay olarak güncellenmiştir.

• Etüt-bilirkişi ekspertiz (eğitmen, atölye lideri, rehber vb.) görevlendirme ücretlerinde 1.500 TL’ye kadar iyileştirme yapılmıştır.

Başvuru koşullarına ve güncel Çağrı Metinlerine aşağıda yer alan program sayfalarını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları: http://tubitak.gov.tr/4004

4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: http://tubitak.gov.tr/4005

4007- Bilim Şenlikleri: http://tubitak.gov.tr/4007