Geri
TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları Vakfı 2018-2019 Burs İlanı!

08.01.2019

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları Vakfı 2018-2019 Burs İlanı!

AMAÇ ve KAPSAM

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı’nın amacı; üniversitelerimizde yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürmekte olan üstün başarılı öğrencilerin öğrenim ve araştırmalarını tamamlamalarına yardımcı olarak ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan üstün nitelikli insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Burs için, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bireysel başvuru yapabilirler. Başvuran öğrencinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

A) Yüksek Lisans Başvuruları İçin 

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından ülkemizde birinde yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,

2016 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak,

B) Doktora Başvuruları İçin

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

Yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.20/4.00 veya 80.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak,

Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ülkemizde doktora programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak,

2016 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak,

BURSİYERLİK SÜRESİ ve BURS MİKTARI

Öğrenimin başarı ile sürdürülmesi koşuluyla,

Tezli yüksek lisans programına kayıt tarihi esas olmak üzere yüksek lisans öğrencilerine en çok 2 yıl burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 2 yılını tamamlayan veya 2 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 1.700 TL/ay’dır.

Doktora programına kayıt tarihi esas olmak üzere bursiyerin öğrenciliğinin beşinci yılının sonuna kadar burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 5 yılını tamamlayan veya 5 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için 2.800 TL/ay’dır.

Not: Vakfımız düzenli geliri olmayan öğrencilere burs vermektedir.

Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.


Yüksek Lisans Bursu başvuru formu için tıklayınız.

Doktora Bursu başvuru formu için tıklayınız.


SON BAŞVURU ve BURSLARIN BAŞLAMA TARİHLERİ

Yüksek lisans ve doktora bursları için son başvuru tarihi, 31 Ocak 2019

Seçilen bursiyerlerin burs başlangıç tarihi ise, 1 Ocak 2019

Detaylar için tıklayınız.