Geri
TÜBİTAK 1001 - Çevrimiçi Başvuru ve E-imza Süreçlerinin Tamamlanması İçin Son Tarih, 29 Mart 2019 Olarak Güncellendi!

11.03.2019

TÜBİTAK 1001 - Çevrimiçi Başvuru ve E-imza Süreçlerinin Tamamlanması İçin Son Tarih, 29 Mart 2019 Olarak Güncellendi!

TÜBİTAK ARDEB 1001 Başvuru Tarihi İçin Güncel Duyuru: 

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında daha önce yapılan “çevrimiçi son başvuru tarihi 15.03.2019 saat 23.59, e-imzaların tamamlanması için son tarih 29.03.2019 saat 23.59” şeklinde yapılan duyuru TÜBİTAK tarafından revize edilmiş ve TÜBİTAK ARDEB 1001 proje başvuruları için çevrimiçi başvuru ve e-imza süreçlerinin tamamlanması için son tarih: 29 Mart 2019 saat 23.59 şeklinde güncellenmiştir.

TÜBİTAK Tarafından Duyurulan Diğer Güncellemeler Şu Şekildedir:

• Emekli olan bilim insanları, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecektir.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yapılacak yurt dışı saha çalışmalarına ilgili mevzuat maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde destek verilebilecektir.

• Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecektir.

• Projeler kapsamında görevlendirilecek bursiyerler için; proje bütçesinin burs faslında yer alan toplam bursiyer ödeneğinin ve TÜBİTAK tarafından belirlenen burs üst limitlerinin aşılmaması, bursiyer olabilme koşullarının sağlanması şartıyla, aşağıdaki belirtilen işlemler, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden Grup onayı alınmadan proje yürütücüleri tarafından yapılabilecek ancak, yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecektir.

o Projede onaylanmış kontenjanlar (*) dahilindeki bursiyerlerin projeye eklenmesi,

o Bursiyerlerin projeden ayrılması,

o Bursiyerlerin görev sürelerinin güncellenmesi,

o Bursiyerlerin başka bir işte çalışma durumlarına göre belirlenen statülerinde (ücretli/ücretsiz bursiyer) değişiklik yapılması,

o Bursiyerlerin aylık burs miktarlarında güncellemeler yapılması

(*) Bursiyer kontenjanları a) "Lisans bursiyerleri" b) "Lisansüstü bursiyerler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri)" c) "Doktora sonrası bursiyerler" olmak üzere üç kategoride ele alınacaktır. Yüksek lisans ve doktora bursiyerleri aynı kontenjan grubu altında değerlendirileceğinden, bu kategorideki toplam kontenjan sayısı aşılmadan kategori içerisinde yapılacak nitelik değişiklikleri için onay alınmasına gerek olmayacaktır.

Yapılan bu düzenlenmenin ARDEB Proje Takip Sistemi'ne (ARDEB PTS) yansıtılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 1 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Süreç tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu süre esnasında, bu kapsamdaki talepler mevcut uygulama kapsamında değerlendirilecektir.

Proje Hazırlık Sürecinizde Kolaylaştırıcı Olabilecek Bilgiler Aşağıda Sunulmuştur:

• Başvuru sürecinin e-imza ile tamamlanması gerekmektedir.

• Proje başvurusu sırasında e-imzası gereken kişiler, imzalama sırasına göre aşağıdaki gibidir:

o Proje Yürütücüsü,

o Proje Ekibinde Yer Alan Diğer Kişiler,

o Proje Ekibi Dışındaki Hak Sahipleri,

o Katılımcı Kurum/Kuruluş Yetkilileri,

o Öneren/Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş Yetkilisi

• Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi için kurum yetkilileri ARDEB Proje Başvuru Sistemi’nde tanımlanmıştır.

• E-imzalı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi (bilgisayarınızda mevcut olması gereken programlar, yapılması gereken ayarlar vb.) için lütfen tıklayınız.

• Soru ve öneriler için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

• Proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

• Güncel başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.

• Proje örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

• Değerlendirme Sistemi:

• Projeler, 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir.

• 6’lı puanlama sistemi kullanılarak reddedilen 1001 projelerinden geliştirilebilir düzeyde puan alanlarla, bir sonraki dönemi beklemeden bir kereye mahsus olmak üzere yeniden hızlı bir şekilde başvuru yapılabilme olanağı sağlanmıştır.

• ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara; proje yürütücüsü olarak hiç başvurmamış ya da başvurmuş ancak projesi bilimsel değerlendirme alınmadan iade edilmiş olan araştırmacılara, 1001 programına başvuruda bulunmaları ve projelerinin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere panel puanına ek olarak ekstra puan verilmektedir.