Geri
Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP için başvuru tarihleri 21 Mart-20 Mayıs 2016

30.03.2016

Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP için başvuru tarihleri 21 Mart-20 Mayıs 2016

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından Türkiye’de, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde 2014 yılında beri yürütülmektedir.

Gelecek Vaat Eden Temiz Teknoloji İş Fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve teşvik ediyoruz” sloganı ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede sürmekte olan programda, başta Eğitim ve Mentorluk destekleri olmak üzere, Tanıtım veSermayeye Ulaşım kilit aktiviteleri ile ülkemizdeki temiz teknoloji girişimlerini desteklenmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da ulusal diğer paydaşlar olarak yer almaktadır.

Türkiye’deki 3. Yılında da temiz teknoloji girişimlerini desteklemeye devam eden, GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör destekli yürütülmekte olan çok sayıda girişimcilik programı içinde 2014 yılından bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikleri ve girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra girişimcilerin hem ulusal ve uluslararası arenada yer almalarına olanak sağlanmakatadır.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki farklı aşamada yürütülen ve içeriğinde bir de yarışma barındıran GCIP’te, bu kapsamda, başarılı ekipler Global Girişimcilik Haftasında San-Francisco’da düzenlenen Global Forum’da hem çeşitli aktivitelere katılmakta hem de diğer ülke ekipleri ile yarışma olanağı bulunmaktadır.

Türkiye ayağını, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) koordine ettiği programa, geçen iki yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”“Enerji Verimliliği”“Atıktan Enerji Üretimi” ve “Su Verimliliği” alanlarına ek olarak bu yıl “Yeşil Binalar” kategorisi de dâhil ediliyor. GCIP’e bu kategorilerde faaliyet gösteren ve/veya projeler üreten tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yenilikçi bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler de başvurabiliyorlar.

GCIP 2016 Başvuru Aşaması ve Katılımcı Profili

“Sürdürülebilir Bir Dünya için Gelişerek Büyüyoruz” teması ile lanse edilmekte olan programın 2016 çağrısının başvuruları 21 Mart-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.turkey.cleantechopen.org adresinden elektronik olarak kabul edilecek. Yapılan başvurular düzenlenecek çeşitli panellerde akademisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri girişimcilerden oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilecek, programa devam etmeye uygun bulunan projeler seçilecek ve yarı finalistler 27 Mayıs 2016 tarihinde ilan edilecek.

GCIP’ye başvuru için en az iki kişiden oluşan bir takım kurulması ve girişimci takımınızdan en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterlidir. GCIP-2014 ve 2015 programlarında ödül olan finalistler tekrar programa yarışmacı olarak başvuru yapamayacaklar. Ancak ödül almayan katılımcılar tekrar başvuru yapabilecekler.

Program Finali ve Ödüller

Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 TL olan Ulusal Birincilik Ödülünü, ikinci seçilen takım 25.000 TL İkincilik Ödülünü almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez gerçekleşen Global Forum’da ülkemizi projeleri ile temsil etmeye hak kazanıyorlar. Aynı zamanda Global Forum’un sunduğu küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası mentorlar ile tanışma ve küresel platformda diğer ülke birinci ve ikincileri ile yarışma fırsatını da yakalıyorlar.

Ulusal Birincilik ve İkincilik ödülleri dışında 3. ve 4. olan takımlar 25,000 TL değerindeki Üçüncülük ve Dördüncülük ödülünün sahibi oluyorlar. 

Bunların dışında başarılı takımlara Bakanlık Özel Ödülü, Kadın Girişimci Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Girişimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi ödüller sunuluyor.

Kadın Girişimciler Artıyor

GCIP genelinde, 2014 ve 2015 yılı verileri incelendiğinde İstanbul ve Anadolu takımları hem sayısal hem de nitelik bakımdan eşit başarı gösterdiği görülürken, kadın girişimci ve takım liderleri sayısının da mutluluk verici bir oranda yükseldiği görülüyor. Bu motivasyonla yola çıkan GCIP’in, 2016 yılı hedeflerinden bir diğeri de başvurularda kadın girişimcilerin sayısını arttırmak.

Mezunlar

Mezunlar için; yatırımcı ve müşteriye ulaşım faaliyetlerinde amaçlanan, sadece GCIP paydaşlarının iletişim ağları ile girişimcilere direkt müşteri ve/veya yatırımcı bulması değil fakat temiz teknoloji iş fikrinin gerçekleştirilmesinde yasal veya mevzuat ile ilgili eksiklikler olması halinde bunların giderilmesi sağlamaktır.

Yasal dayanağı olan ancak uygulama pratiği henüz tecrübe edilmediğinden başvuru/onay makamı ve süreci hakkında girişimcilerin bilgi sahibi olmadığı çeşitli konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübe ve yol göstericiliğinden girişimcilerin faydalandırılmasının sağlanması da amaçlanmaktadır. Ayrıca, işin doğası gereği müşterisinin, en azından ilk uygulamalarında, doğrudan kamu olduğu ve kamu yararı gözetilen projelerin gerçekleştirilmesinde bu girişimlerin desteklenmesi imkânları araştırılıyor.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgilere www.turkey.cleantechopen.org adresinden ulaşılabilir.