Geri
Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu Erasmus+ deneyimlerini paylaştı

11.03.2015

Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu Erasmus+ deneyimlerini paylaştı
Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen “Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı ve Deneyim Paylaşım Günü” konulu toplantı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu ve ARİNKOM TTO Uluslararası Projeler Uzmanı Rabia Taş’ın katılımıyla gerçekleşti. 11 Mart Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleşen etkinlikte, Erasmus+ Projesi’nin geçmiş diğer projelere nazaran yaşadığı farklı oluşumlardan bahsedildi. Uzman Rabia Taş, Erasmus+ Projesi’nin diğer projeleri içine alan ve bir marka gibi duran yanına değindi. Taş ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürüttüğü geçmiş projelerin hedef kitleye göre gösterdiği ayrımın yanı sıra Erasmus+ Projesi’nin tüm bu projeleri kapsayan birleştirici yanından bahsetti. Uzman Rabia Taş, Erasmus+ Projesi'nin geçmiş projelerle olan farklılıklarını vurguladı ve şunları söyledi: “Geçmiş projelerin sosyal içerikli ve kültürleri kaynaştırıcı hedefleri vardı. Oysa açıklanan Avrupa Komisyonu’nun 2020 projesinde, bu hedeflerin üstüne çıkılması gerektiğinin ve daha bilimsel çıktıların yer aldığı araştırmaların istendiğinin açıklamasında bulunuldu.” Artık eğitim-öğretim müfredatının öncelik kazandığını söyleyen Uzman Taş, işsizliğin her iki taraf için de önem arz eden yapısından söz etti. Bunun adına yapılan önemli bir yeniliğin de altını çizen Taş, önceden yapılan Avrupa Birliği Projeleri’nde özel sektörü ortak alamıyorken, Erasmus+ Projesi’yle birlikte özel bir şirketle ortak olma şansının edinildiğinden ve bu kurumların Avrupa Komisyonu tarafından her türlü hibe katkısından yararlanabileceklerinden bahsetti. “Yapılan çalışmalar herkese fayda sağlasın’’ Uzman Taş, istihdam alanı ile yapılan çalışmaların Avrupa için ilgi çekici olacağını ve bu konuya önem verilmesi gerektiğini sözlerine kaydetti. Ortak sayısı konusunda rahat bir çerçeveye sahip olunduğundan söz eden Uzman Rabia Taş, sayının azlığının ilk projesi olanlar için bir avantaj olabileceğini belirtti. Taş son olarak, “Ortak bulma konusunda stratejik açıdan eksik olunan alanı doldurabilecek yapıda eşleşme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla projenin kabulü için ortak uygunluğu çok önemli bir faktör.” dedi. Toplantının devamında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, istihdam temasının Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri için oldukça önemli olduğundan ve bu yüzden bu konu üzerine gidildiğinden bahsetti. Doç. Dr. Çağlarırmak Uslu, yaptıkları projede Eskişehir Sanayi Odası’nı kendilerine ortak olarak seçme sebeplerinden, öğrencilerin kısıtlı staj imkânlarını tespit etmelerinden ve öğrencilerin iş yaşamına atılımdaki eksiklerini görmüş olmalarının etkisinden söz etti. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, ortak seçiminde bir dönem yaşadığı geri cevap alamama, doğru ortak bulamama gibi olumsuzluklara da değindi. Doç. Dr. Çağlarırmak Uslu konuşmasının sonunda verdiği tavsiyelerde, projede her zaman net cümleler kurulması gerektiğini ve proje risklerinin daha önceden belirlenip alternatif çözüm yolları üretmenin çok faydalı olabileceğini, stratejik alan ve amaç kısımlarının doğru ve net şekilde doldurulmasının ileride yaşanacak sorunları çözer nitelikte olduğunun altını çizdi.