Geri
''H2020, Eureka ve Eurostars Bilgilendirme Toplantısı'' gerçekleştirildi

06.03.2015

''H2020, Eureka ve Eurostars Bilgilendirme Toplantısı'' gerçekleştirildi
Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile gerçekleşen ve sanayiye yönelik olan “H2020, Eureka ve Eurostars Bilgilendirme Toplantısı” Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi. 6 Mart Cuma günü yapılan toplantıya, TÜBİTAK Horizon 2020 KOBİ Uzmanlarından Emre Yurttagül ve Okan Saldoğan konuşmacı olarak katıldı. “Katılım yaygınlaşarak artıyor” Toplantının ilk konuşmasını yapan TÜBİTAK Horizon 2020 KOBİ Uzmanı Emre Yurttagül, “H2020’de Kobiler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa Birliği çerçeve programlarının temel özelliklerinden bahseden Yurttagül, bu çerçeve programına katılımın yaygınlaşarak arttığını belirtti. Çerçeve programlarına katılımın kazanımlarından bahseden Yurttagül, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Çerçeve programlarına katılım ile en iyi küresel oyunculara erişim sağlandı. Çok ortaklı ve çok disiplinli araştırma kültürü kazanıldı. Tersine beyin göçüne ivme kazandırılarak Avrupa’nın uluslararası Ar-Ge ağlarına girildi. Son olarak ortak Ar-Ge faaliyetleri de ticari iş birliklerini beraberinde getirdi.” Emre Yurttagül’ün ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Horizon 2020 KOBİ Uzmanı Okan Saldoğan ise “Yeniliğe Hızlı Erişim” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. “Yeniliğe Hızlı Erişim” hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Saldoğan, şöyle devam etti: “Bu programın ana amaçları; fikrin ticarileşmesi için zamanı kısaltmak, sanayinin katılımını arttırmak, araştırma ve yenilik faaliyetlerinde özel sektör yatırımlarını teşvik etmek. İleri ve özel araştırma ile geliştirme faaliyetleri, standart ayar ve ileri performans testi faaliyetleri, gerçek çalışma şartlarında çözümlerin geçerliliğinin onaylanması ve iş modeli geçerliliğinin onaylanması gibi faaliyetler bu programda desteklenmektedir.” EUREKA nedir? TÜBİTAK Horizon 2020 KOBİ Uzmanı Emre Yurttagül katılımcılara EUREKA hakkında da bilgiler verdi. EUREKA’yı kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği, uluslararası Ar-Ge destek programı olarak tanımlayan Yurttagül, programda uluslararası iş birlikleri oluşturulurken projelerin ulusal kaynaklar ile desteklendiğinin altını çizdi. Yurttagül, EUREKA programının temel özelliklerini ise şu şekilde anlattı: “En az 2 farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı ve sivil amaçlara yönelik olmalıdır. Ortaklar arasında iş bölümünün dengeli olması gerekir. Her ülkenin ulusal kuralı farklı olduğu için ilgili ülkelerin ulusal kurallarına uygun olmalıdır.” Toplantı, Anadolu Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi (ARİNKOM) Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Uzman Orkun Başkan’ın TÜBİTAK Horizon 2020 KOBİ Uzmanı Emre Yurttagül’e teşekkür belgesi vermesi ile son buldu.