Geri
Fen ve Sosyal Bilimler Alanında Proje Deneyim Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.

10.11.2016

Fen ve Sosyal Bilimler Alanında Proje Deneyim Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen "Fen ve Sosyal Bilimler Alanında Proje Deneyim Paylaşım Toplantısı", 9 Kasım Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Toplantı Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi'nden Prof. Dr. Ersan Pütün’ün açılış konuşması ile başladı. Projler Koordinatörü Olcay Sevik'in TÜBİTAK ARDEB programları tanıtım sunumu ile devam etti. Ayrıca projeleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Algan, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zerrin Cantürk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Topal sunum yapmak üzere toplantıda yer aldılar.

"Anadolu Üniversitesi projelere ciddi destekler veriyor"

Prof. Dr. Ersan Pütün proje hazırlama konusunda var olan algıya dikkat çekerek bazı durumlarda proje hazırlamanın zorlu bir süreç olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştirmekten kaçınıldığını ifade etti. Prof. Dr. Pütün gerekli planlamanın yapılmasıyla proje sürecinde karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Üniversitelerimiz eskiden sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle ön plandaydı. Üniversite ve sektör iş birliklerinin önem kazandığı şu dönemde üniversiteler bilginin üretilmesinin yanında gerçekleştirilmesini de sağlamalıdır. Anadolu Üniversitesi de öğretim üyelerinin proje ve Ar-Ge çalışmalarına ciddi miktarlarda destek sağlıyor. Ancak üniversitelerin başarı sıralamasında son zamanlarda gözlemlediğimiz üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinde yer almak etkili. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi olarak TÜBİTAK projelerine yönelmek istiyoruz."

TÜBİTAK destekleri hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından başlayan toplantıda Prof. Dr. Ertuğrul Algan yürütmekte olduğu "Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik İllerinde Geleneksel Dokumacılık, Kadın Erkek Giyimleri ve Giysi Üretim Tekniklerinin Araştırılması" ve "Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya İllerinde Sürdürülmeye Çalışılan Geleneksel El Sanatları ve Bu El Sanatlarının Çağdaş Endüstriyel Tasarım Çalışmalarına Uygulanabilirliğinin Araştırılması" projelerinin hazırlanması, saha ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

"Anadolu Üniversitesi'nden kabul edilen ilk 3001 projesi"

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Cantürk yürütmekte olduğu Anadolu Üniversitesi’nden kabul edilen ilk TÜBİTAK ARDEB 3001: Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamındaki "Halotolerant Funguslardan Elde Edilen Sekonder Metabolitlerin Kolon Kanseri Hücrelerinde Tetikledikleri Hücresel Ölümlerin Moleküler Mekanizmalarının Belirlenmesi" adlı projesinin hazırlık aşaması hakkında bilgiler verdi.  

Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk de yürütmekte olduğu TÜBİTAK ARDEB 1001 projeleri kapsamındaki "Almanya’daki Türk Göçmenlerin Tüketim Davranışları ve Tüketici Kültürleşmesi Üzerine Bir Araştırma" adlı Ar-Ge projesinin kurgulama aşaması hakkında bilgiler paylaştıktan sonra temel bir araştırmanın nasıl Ar-Ge projesine dönüştürülebileceği konusunda bilgiler verdi.

Son olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Cihan Topal ise "Gerçek İmgelerde Elips Tespiti İçi Kapatmalara Dayanıklı ve Parametresiz Bir Yöntemin Geliştirilmesi" adlı projesi üzerinden motivasyonu sürekli kılma ve ret alan projenin revize olarak tekrar sunumu sırasında dikkat edilecek noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Fen ve Sosyal Bilimler Alanında Proje Deneyim Paylaşım Toplantısı", soru cevap bölümü ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu.