Geri
TEKNOLOJİ ODAKLI HIZLANDIRICI PROGRAMI - TECHUP İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22.11.2016

TEKNOLOJİ ODAKLI HIZLANDIRICI PROGRAMI - TECHUP İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, Osmangazi Üniversitesi ETTOM, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğinde geliştirilen “Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı - TechUP” açılış toplantısı ve imza töreni 22 Kasım 2016, Salı günü Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirildi.

Açılışa, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir’in yanı sıra çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Çelik, “Teknoloji çağında yaşıyoruz ve günümüzde teknoloji ve sanayi birbirinden ayrılamayan iki unsur haline gelmiştir. Eskişehir bu anlamda ülkemizin öncü illerinden birisidir,” diyerek Eskişehir’in ilk Türk otomobili Devrim, ilk Türk lokomotifi Karakurt, ilk jet motoru yenilemesi, ilk F16 motoru üretimi, ilk helikopter parçası üretimi gibi başarılarına değindi. Vali Çelik, “Bugün imzasını atacağımız bu program ve daha farklı projeler ile teknoloji üretimine ve gelişimine daha fazla önem vermeliyiz. Bu bağlamda hem üniversitelerimiz hem sanayii ve ticaret hayatımızın sivil toplum kuruluşları olan Sanayii Odamız ve Ticaret Odamız hakikaten sorumluluğunu farkında olarak önemli adımlar atmaktadır. Başta ilimiz olmak üzere tüm ülke genelindeki üniversitelerimizin bünyelerindeki Ar-Ge merkezlerindeki ve teknik eğitim yapılan bölümlerindeki teknoloji odalı eğitimi öne çıkarıp katma değeri yüksek ürünlerin üretimine katkı sunmak ülke ekonomisi açısından son derece önemli diye düşünüyoruz. Bugünkü program vesilesi ile gelecek günlerin geçmiş günlerden daha güzel olacağı inancına sahip olarak sanayii kuruluşlarımız, Sanayii Odamız, Ticaret Odamız ve Üniversitelerimizle hep birlikte el ele verip geleceği daha güzel bir hale getirmenin mücadelesi içinde olacağız,” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Üniversiteler yenilik ve girişimcilikte bilgi merkezleri haline gelecek,” diyerek yakın zamanda üniversite tabanlı firmaların doğmaya başlaması ve fikri haklar konularının gündemdeki yerinin artması söz konusu olacağından arayüzlerin güçlü bir rol üstlenmesinin zorunluluk haline geleceğine değindi. Prof. Dr. Gündoğan, bilginin katma değere dönüşümünde de girişimciliğin önemine dikkat çekerek, “Anadolu Üniversitesi’nde girişimcilik ekosistemini oluşturmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Girişimcilik altyapısını kurmuş bulunmaktayız. Girişimcilik faaliyetlerinin nasıl geliştirileceğini anlatan Politikamızı da yayınladık. Tüm bu çalışmaların sonucunda, dünya çapında büyüklüğe sahip bir teknoloji firması çıkarma hedefine emin adımlarla yürüyoruz,” dedi. Girişimciliğin farklı bir kariyer yolu değil 2023 hedeflerimize ulaşmak için desteklenmesi istenen bir araç olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Gündoğan, “Girişimcilerin risk alarak kendi işlerini kurmasını bekliyor, TechUP Programı’nın başarı ile tamamlanmasını temenni ediyorum,” diyerek konuşmasını noktaladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, “TechUP” programının küresel bir köye dönüşen dünyada gerekliliğini tartışmanın anlamsız olacağını belirterek, “Çok stratejik bir meta haline gelen bilgiyi Türkiye olarak bizim de artık üretmemiz gerekiyor,” diye konuştu. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir, çalışmaların en önemli hedefinin ihracatı arttırmak, yüksek teknolojik ürün geliştirmek olduğunu söyledi. “Bunun için Silikon Vadisi prensibini de izleyebilir, bir bilgisayar başından oyun ya da yazılım üreterek ciddi ürünler elde edebiliriz,” dedi ve Eskişehir’in bu yönde önemli bir potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Ekosistemi ve bu ekosistem içinde TechUP Programı’nın yerinden bahseden ARİNKOM TTO Teknoloji Transfer Grup Yöneticisi Orkun Başkan, “Üniversitemiz gerek akademisyenlerimizi, gerek mezunlarımızı, gerekse öğrencilerimizi yeni şirketler kurmaya her zaman teşvik etmektedir,” diyerek ARİNKOM TTO, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi, ATAP A.Ş., KOSGEB TEKMER, ANATEK A.Ş. gibi Girişimcilik Ekosistemi unsurlarını ve burada sunulan hizmetleri tanıttı. Başkan, “TechUP ile ilk olarak mevcut durumun analizi yapılacak. Bu kapsamda 3 unsura bakılacak. Bunlardan birincisi ilgili firmanın pazar durumu; ikincisi IP, başka bir deyişle fikri haklarla ilgili yapısı; üçüncüsü de teknolojinin seviyesi. ARİNKOM TTO olarak teknolojinin seviyesini TRL - Teknoloji Olgunluk Seviyesi sistemi ile ölçüyoruz. Bunlar belirlendikten sonra ihtiyaçlar tespit edilecek. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde eğitimler ve yatay ve dikey mentörlüklerle birlikte girişimciler hazırlanacak,” diyerek süreçten bahsetti.

BEBKA Planlama Birimi Başkanı Jülide Alan, “Üniversitelerimiz TTO’ları zaten hali hazırda girişimcilikle ilgili birçok çalışma yürütüyorlar. Biz bu programlarla yarışan bir program olmaması için ve diğer girişimcilik programlarına tamamlayan, onlara tamamlayıcılık sağlayan bir program olması için uzun bir süre TTO’lar ile çalıştık. Bu programın tasarımında öncelikli olarak Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM TTO’ya ve ETTOM TTO’ya çok teşekkür ediyoruz. 5-6 aylık bir süreçte birçok toplantı yaptık kendileriyle,” diyerek sözlerine başladı ve “Programımızın amacı hedef kitledeki firmaların mentörler gözetiminde desteklenmesi ve firmaların yatırım yapılabilir hale gelmesi,” diyerek Program’ın tanıtımına geçti. “Programımızın hedef kitlesi firmalar. Firmaların en az 3 ay önce kurulmuş olması gerekiyor. Kurulumunu tamamlamış erken aşama firmaları hedefliyoruz. Tabi firmalarımızın yenilikçi bir hizmet sunumunun olması gerekiyor ve bu hizmet sunumuyla programa başvuruyor. Tercihen de bu ürün ve hizmetle ciro elde etmiş teknoloji tabanlı firmaları hedefliyoruz. İş fikriyle değil. Firmasını kurmuş ama büyütmek isteyen, hızlıca büyümek isteyen firmalar bu programın hedef kitlesini oluşturuyor. Alanımız Eskişehir ve Bilecik. Bu alan içerisinde 10 tane firmayı hedefliyoruz. Bugün itibariyle programımızın başvuruları da başlayacak ve yılsonuna kadar da başvuruları alacağız. BEBKA olarak ETTOM ve ARİNKOM TTO ile birlikte çalışacağız,” diyerek sözlerine devam eden Sn. Alan konuşmasının devamında TechUP Programı’nın işleyiş sürecini detayları ile aktardı.

Eskişehir ve Bilecik’te, faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü veya hizmeti olan, en az 3 ay önce kurulmuş ve tercihen ciro elde etmiş firmaların büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve firmanın yatırım yapılabilir hale gelmesini hedefleyen, toplam 7 ay sürecek olan TechUP Programı’nın açılış töreni, program hakkında verilen bilgilerin ardından imzaların atılmasıyla sona erdi.