Geri
ARİNKOM TTO “Building The Capacity of Turkish University TTOs to Commercialize IP” Eğitiminde

24.11.2016

ARİNKOM TTO “Building The Capacity of Turkish University TTOs to Commercialize IP” Eğitiminde

Cambridge Enterprise tarafından 23 Kasım - 01 Aralık 2016 tarihleri arasında “A Capacity Building Programme in Intellectual Property (IP) Commercialisation for Senior Decision Makers of Technology Transfer Offices (TTO) in Turkish Universities (Türk Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri Yöneticilerine Yönelik Fikri Hakların Ticarileştirilmesi Alanında Kapasite Geliştirme Programı)" University of Cambridge Hauser Forum Seminar Centre’de başladı.

57 başvuru alan programa seçilen 15 TTO arasında ARİNKOM TTO da TTO Yöneticisi M. Hakan Dağ’ın katılımı ile yerini aldı. Seçilen kurumlar ve temsilcileri şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi - Mehmet Hakan Dağ
Ankara Üniversitesi - Nihan Ertüzün Gökcan
Bilkent Üniversitesi - Atilla Hakan Özdemir
Boğaziçi Üniversitesi - Dilek Akgün
Ege Üniversitesi - Mustafa Çakır
Erciyes Üniversitesi - Bilgin Yazlık
Gebze Teknik Üniversitesi - Abdurrahman Güngör
Hacettepe Üniversitesi - Sanem Yalçıntaş Gülbaş
İstanbul Teknik Üniversitesi - Fatih Al
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Miray Karakuzu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Uğur Çağlı
Özyeğin Üniversitesi - Nilay Papila
Sabancı Üniversitesi - Abdurrahman Türk
Selçuk Üniversitesi - Yeliz Erenler
Uludağ Üniversitesi - Ömer Şendoğan
 
Program, 2015 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen 2015-16 Birleşik Krallık - Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı Uygulamalı Fikri Haklar Ticarileştirme Workshop çalışmasının devamı niteliğinde kurgulanmıştır. Programın fonlaması ise Birleşik Krallık Refah Fonu kapsamında sağlanmaktadır.

Program kapsamında Cambridge ve Birleşik Krallık inovasyon politikası, University of Cambridge inovasyon ekosistemi, fikri haklar, lisanslama, müzakere teknikleri, pazarlama, girişimcilerin fonlanması, Cambridge çekirdek fonları, spin-out oluşumları konuları; örnek vaka incelemeleri; Oxford ziyareti ve Oxford inovasyon ve fikri haklar politikası; Birleşik Krallık ve Türkiye ekosistemlerinin karşılaştırılması ve St.John’s Innovation Centre, Babraham Institute gibi kurumlara yapılacak saha ziyaretleri yer almaktadır.

Programın devamında Cambridge Enterprise, katılımcılara mentorluk yoluyla destek vermeye devam edecek ve eğitim programında edinilen bilgilerin hayata geçirilmesinde TTO’lara destek olacaktır. Programın kapanışının 2017 yılında İstanbul’da düzenlenecek bir final workshop ile gerçekleşmesi beklenmektedir.