Geri
ERASMUS + Kapsamında Anadolu Üniversitesi, Türkiye’yi Avrupa’da Temsil Edecek

10.04.2015

ERASMUS + Kapsamında Anadolu Üniversitesi, Türkiye’yi Avrupa’da Temsil Edecek
Erasmus+ programı kapsamında 2014-2017 yılları arasında 5 ülkeden farklı kurumların partnerliği ile gerçekleştirilecek olan Avrupa’da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi’nin Türkiye kanadını Anadolu Üniversitesi temsil edecek. Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Diken proje hakkında şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda özel gereksinimli öğrenciler günümüzde bile potansiyelleri ölçüsünde eğitimin hemen hemen her kademesinde yeterli düzeyde bütünleştirme sürecinde yer almıyor. Bu proje özel gereksinimli, özellikle de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin bütünleştirilmesinde, öğretmenlere yönelik ve uygulamaya dönük, ücretsiz erişimi olan, pratik ve eğitsel materyallerin mesleki eğitim çerçevesinde erişilebilir ve geçerli materyaller olmasına yöneliktir. Bu amaçla proje, Avrupa 2020 hedeflerinden biri olan ‘okuldan erken ayrılma/okulu erken bırakmaya’ yönelik bir çabayı destekliyor.” Liderliğini Leeds Beckett Üniversitesi’nin yaptığı projenin diğer partnerleri arasında; Özel Eğitime Gereksinimi Olan Bireyler Ulusal Derneği (NASEN)-İngiltere, Institute of Child Education and Psychology Europe (ICEP Europe)-İrlanda, Limerick Üniversitesi-İrlanda, Complutense Üniversitesi-Madrid (İspanya), Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (Türkiye), Marie Curie Derneği-Plovdiv (Bulgaristan), SINN-Graz(Avusturya) yer alıyor. Proje; Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) prensiplerine uygun olarak ve AB partner ülkedeki kaynaştırmayı, özel eğitim alanındaki eğitimcilerin yeterliklerini destekleyici ve eğitsel materyallerin yer alacağı bir web sitesi geliştirmeyi (www.complexneeds.org.uk), özel eğitimde eğitsel materyallerin proje partnerleri tarafından 6 farklı dile (Almanca, Bulgarca, İngilizce, İrlandaca (İngilizce), İspanyolca ve Türkçe) çevrilerek paralel versiyonlarını üretmeyi ve çevrileri yapılan eğitsel materyallerin proje partneri olan yükseköğretim kurumları tarafından geçerliğini sağlamayı, öğrenme kaynakları olarak bu eğitsel materyalleri kullanacak olan öğretmenlere rehberlik sağlamayı ve son olarak proje sürecinde çevrilen ve uyarlanan eğitsel materyallerin projeye dahil olan proje partneri ülkeler ile diğer AB ülkelerinde yayılımını sağlamayı amaçlıyor.