Geri
Anadolu Üniversitesi H2020’de en başarılı Türk Araştırma Kurumları Arasında!

27.02.2017

Anadolu Üniversitesi H2020’de en başarılı Türk Araştırma Kurumları Arasında!

Anadolu Üniversitesi, “En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları” – Ufuk 2020 (H2020) Programı (2014-2016) listesinde, devam etmekte olan projeleri ile ilk sıralarda yer almayı başardı. TÜBİTAK’ın, Avrupa Komisyonu tarafından 30.09.2016 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanarak hazırladığı liste, yine TÜBİTAK tarafından yeni yayına girmesi sağlanan Ufuk 2020 Türkiye sayfasında (http://h2020.org.tr/tr) yer alıyor. Sayfada sadece en başarılı üniversiteler değil, aynı zamanda en başarılı KOBİ ve sanayi kuruluşlarına da yer veriliyor.

Ufuk 2020 Türkiye sayfasında aynı zamanda Ufuk 2020 Programı Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi Listesi bulunuyor. Ufuk 2020 Programı Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi'nde yer alan kişiler, TÜBİTAK Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi uzmanları tarafından verilen ya da organize edilen proje yazma-sunma, değerlendirme, ortak bulma ve ağ oluşturma, fikrî mülkiyet hakları ile yasal ve finansal kurallara ilişkin çeşitli eğitimlere katılım sağlayarak Ufuk 2020 Programı hakkında en güncel verilerle desteklenmiş bir donanıma kavuşturuluyor. Bölgedeki Ufuk 2020 Bilgi Çoğaltıcısı'na ulaşmak ve fiziksel olarak en yakın uzmandan en doğru ve güncel bilgiye erişmek adına Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO’dan Rabia Taş’ın iletişim bilgileri yine bu listede yer alıyor.

Sayfaya ulaşmak için http://h2020.org.tr/tr bağlantısını ziyaret edebilir, ülkemizde Ufuk 2020 kapsamında yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz.