Geri
ARİNKOM TTO gözüyle ISIF’17!

03.03.2017

ARİNKOM TTO gözüyle ISIF’17!

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onursal Himayelerinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) himayeleri altında ve Türk Patent ve Marka Kurumu evsahipliğinde; patentlerin, buluşların, yeni ürünlerin ve teknolojik fikirlerin ticarileştirilmesine yönelik katkı sağlamayı amaçlayan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) 02-04 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul WOW Convention Center'da düzenleniyor.

Fuara ARİNKOM TTO adına ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve Ticarileşme Koordinatörü Özlem Tigin de katılım sağladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi ise TPE'nin daveti ile fuarda yerini aldı.

İlk senesi itibarı ile 24 ülkeden toplam 324 buluş ile dünyanın en büyük 5 uluslararası buluş fuarı arasında yerini alan ISIF; Buluşlar ile Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının ulusal ve uluslararası kamu, sanayici, yatırımcı ve bireysel buluşçu ekseninde buluşturulduğu ve ticarileştirildiği bir etkinliktir.

Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, ar-ge merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sinai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ISIF’17, içeriğindeki B2B göruşmeler, çalıştaylar ve paneller ile ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecektir.

ISIF ödülleri ise teknik yeniliklerin dünya çapında bilinirliğine katkı sağlayacaktır.