Geri
Gençlik alanında stratejik ortaklık...ERASMUS+ Projesi

10.04.2015

Gençlik alanında stratejik ortaklık...ERASMUS+ Projesi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu’nun, “EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area" isimli projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Gençlik Programları Ekim 2014 Dönemi Proje Başvurusu'nda ilk sırada kabul edildi. Daha önce de yürütücülüğünü yaptığı “Mezuniyetin İkramiyesi: Eğitimli İşsizlik” isimli Ana Eylem 5.1 Projesi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Başkanlığı Merkezi tarafından iyi proje uygulamaları arasına seçilen Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, yeni projesinin temel amacının; eğitimli gençlerin kendi uzmanlık alanlarında istihdam edilebilmelerini sağlayabilmek ve iş gücü piyasasında eğitim-iş boşluklarının (Education Job Mismatch) azaltılması olduğunu söyledi. “Bu sayede öğrenciler için uzmanlık alanlarına ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelebilen bir kariyer hedefi, istihdam edilenler için de ‘iş tatmini’ artacağından, işgücü verimi de yükselecektir.” diyen Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, bu hedeflere ulaşılmasında uzaktan eğitim sistemi üzerinden geliştirilecek olan bir öğrenme yönetim sistemi kullanılacağını, bu öğrenme yönetim sistemi üzerinden oluşturulacak ve projenin dijital bir ürünü olan EMLT modül geliştirileceğini belirtti. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, “Ortakları arasında Avrupa’dan Westfälische Wilhelms Üniversitesi (Almanya), Masaryk Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ve Westminster Üniversitesi (İngiltere)’nin; Türkiye’den ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası’nın olduğu projede, tüm ortaklar eğitim – iş boşluğunun tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik olarak her türlü çözüm önerisine katkı sağlayacaklar.” dedi. EMLT modülünün; araştırma, uygulama ve değerlendirme gibi alt modüllerinden oluştuğunu ve her bir alt modülün farklı proje ortaklarının sorumluluğunda fakat birlikte çalışmak üzerine tanımlanmış olduğunu belirten Çağlarırmak Uslu, araştırma modülünün hali hazırda ilgili alanlarından mezun olmuş gençlere proje ortağı üniversiteler kanalıyla ulaşılmasını, ilgili ülkelerdeki iş–eğitim uyumsuzluğu durumunun boyutu ve nedenlerini ülke dinamiklerini dikkate alarak analiz etmeyi amaçladığını söyledi. Araştırma modülü ile birlikte başlayacak olan uygulama modülünün ise EMLT olarak isimlendirilen dijital ürünü ortaya koymak üzere tasarlandığını ifade eden Doç. Dr. Çağlarırmak Uslu, “Bu öğrenme yönetim sistemi, proje sürecinde tamamlanarak her bir proje ortağına tanımlanmış sorumluluklar üzerinde öğrencileri modüle dâhil ederek uygulamaya geçilecek.” diye konuştu. Projenin değerlendirme sürecinin, uygulama aşamasına katılan öğrencilerin hali hazırda kendi uzmanlık alanlarına ilişkin bir iş bulup bulmadıklarını ve iş tatmini açısından bulundukları durumunun değerlendirilmesi ile gerçekleşeceğini belirten Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, bunun bir anlamda da proje süreci içinde geliştirilen EMLT modülünün de başarısının sınanması anlamına geldiğini ifade etti. Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu ayrıca, “Süreç boyunca üniversiteler, özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere birçok farklı kesimin belirlenen sorunların çözümlenmesinde katkılarının olacağı proje kapsamında, bu konuda farkındalık yaratmak için her ay bir bülten çıkarılarak çalışmalar ilgili kesimlerle paylaşılacak.” şeklinde konuştu. Proje kapsamında, projeye ve EMLT modül içinde yer alan her bir alt modüle katılan ve modülleri başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalar da verileceğini dile getiren Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu şunları söyledi: “Bu sertifikalar ile katılımcı öğrenciler, Youthpass sertifikası da alabilecekler. Gençlik Programları ile elde edilen deneyimin, Avrupa Komisyonu tarafından bir eğitim deneyimi ve bir yaygın öğrenme dönemi olarak tanınmasını sağlayan Youthpass, yaygın öğrenme süreci boyunca kişisel gelişimi, gençlik çalışmalarının sosyal olarak tanınmasını, gençlerin ve gençlik çalışanlarının istihdamını arttırmayı amaçlıyor. Uyum sağlama, fikirleri hayata geçirebilme gibi kişisel ve mesleki gelişimin seyrini göstererek, kişisel ve sosyal becerileri belgeleyen Youthpass, gençlere iş görüşmelerinde ve yeni eğitim hayatlarının başvuru süreçlerinde önemli bir avantaj sağlayan bir belge niteliğinde. Bu bağlamda, proje içinde yer alan öğrenciler de kendi kariyerlerine de yeni bir ivme kazandırmış olacak.” Öğrencilerin ilgili oldukları yükseköğrenim kurumundan mezun olmadan önce iş dünyasına ve kendi bilgi, beceri ve deneyimlerine ait farkındalıklarını arttırmalarının amaçlandığı projenin, hem sorun tespiti hem de uygulama ve değerlendirme boyutlarına sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, “Tüm bunların ötesinde önemli olan, EMLT projesinin uzaktan eğitim sistemi ile bütünleşik bir biçimde, bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden uygulanması durumudur.” diye konuştu. Toplamda 24 ay sürecek olan EMLT Projesi, 1 Şubat 2015 tarihi ile başlayacak ve 1 Şubat 2017’de sona erecek.