Geri
Ünivesitemiz'den HORİZON 2020

10.04.2015

Ünivesitemiz'den HORİZON 2020
Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılmasında yeni bir model olan "Akıllı Kent Projesi" için Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin Avrupa Birliği hibe projesindeki paydaşlarından birisi de Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi adına bu projede görev alan proje ekibi, Horizon 2020 kapsamındaki kısa adı REMOURBAN olan akıllı kentsel yenileme modeli projesi hakkında bilgiler verdi. “Akıllı kentler geleceğin kenti olacak” Proje Koordinatörü ve aynı zamanda Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları bu projede, Türkiye dâhil 7 ülke ve 22 kuruluşun görev aldığını ve bütçesinin yaklaşık 21,5 milyon avro olduğunu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yanı sıra üç özel sektör şirketi ile Anadolu Üniversitesi’nin de yer aldığı bu projeyle üniversitenin topluma hizmet anlamında çok önemli işler yapacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Horizon 2020 bir Avrupa Birliği projesi. Horizon 2020, projeleri topluma hizmet ve uygulamaya yönelik projeleri kapsıyor. 21. yüzyılda üniversitelerin en önemli işlevi topluma hizmet etme anlayışıyla projeler hazırlamak ve bunları yürütmek. Üniversitemiz de topluma hizmet verme anlayışını benimseyen 3. kuşak üniversite olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde içerisinde yer aldığımız akıllı kentler projesinde, toplumun geleceğini ilgilendirecek yenilikler yapacağız. Nüfus artışları, özellikle kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler akıllı kentlerin kurulmasındaki en önemli etken. Türkiye nüfusunu oluşturan bireylerin bugün yaklaşık yüzde 77’si kentlerde yaşar durumda. Durum böyle olunca kentlerde ulaşımdan, sağlığa birçok sorun her geçen gün büyük bir ivmeyle artmaktadır. Akıllı kentler böyle sorunların akıllı yöntemlerle çözülmesini ve kent yaşamını kolay hale getirmek gibi düşüncelerle toplumun refahını artırmayı hedefliyor.” “Projemiz 60 ay süreli ve 3 bileşenden oluşuyor” Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve özel sektörden kuruluşların yer aldığı ve bir diğer paydaşın da Anadolu Üniversitesi olduğu Horizon 2020 akıllı kentsel yenileme modeli hibe projesinin Anadolu Üniversitesi proje ekibi, kısa adı REMOURBAN olan çalışmalarında, aynı proje içinde yer alan İngiltere’nin Nottingham ve İspanya’nın Vallodolid kentindeki çalışmalara da kayıtsız kalmayacak. Karşılıklı etkileşim ve paylaşımı sürekli sağlayacakları bu kentlerle 5 yıl boyunca irtibat halinde olacaklarını belirten ekip çalışanları Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, Prof. Dr. Berna Yazıcı, Doç. Dr. Nil Aras, Doç. Dr. Metin Kul ve Doç. Dr. Ahmet Şenol Aybek, 60 aya denk gelen bu 5 yıllık projenin 3 bileşeninin olduğunu belirttiler. “Tüm sistemler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilecek” Öncelikle çalışacakları alanın, Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Aşağısöğütönü’ndeki 57 bağımsız binanın iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yörükoğulları, bu çalışmalarda binaların enerji verimliliklerinin arttırılması için gerekli iyileştirmelerin yapılacağını, merkezi ısıtma sistemi kurularak doğalgaza dayalı ısıtma sistemi yerine enerjisini güneşten alan ve su kaynaklı ısı pompası sistemlerinin kurulmasının planlandığını belirtti. Isıtma ve sıcak su ihtiyacının karşılanması için güneş toplayıcıları ve organik atıkları yakan kazanlar kullanılacağını da özellikle vurgulayan Prof. Dr. Yörükoğulları, “Böylelikle tüm mekanik sistemler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilir hale gelecek ve yurt dışından sağladığımız doğalgaza fazla ihtiyaç duyulmayacak.” diyerek, bina ve çevre aydınlatmalarının tasarruflu ampullerle yapılacağını ve ısıyı geri kazanımlı sistemlerinin kullanılmasının da proje öncelikleri içinde yer aldığını belirtti. “Ulaşımda elektrikli araç kullanımı teşvik edilecek” Projede yer alan bileşenlerden birinin de ulaşım hizmetleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, akıllı ulaşım sistemlerinin sağlanacağını ve enerjisini yine güneşten alacak olan elektrikle çalışan araçların uygulamaya geçirileceğini kaydetti. Prof. Dr. Yörükoğulları, “Projemiz ile 4 tane elektrikli otobüs ve 7 tane hibrit araç alınacak. Ayrıca 50’si elektrikli olmak üzere 150 bisiklet alınacak ve halkın kullanımına sunulacak. Akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olan akıllı bisikletler için ise bir bisiklet yolu düzenlenecek. Kentin farklı noktalarına enerjisini güneşten alan şarj istasyonları kurarak bisikletlerin ve araçların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu. “Akıllı Şehir İzleme Portalı oluşturulacak” Binalar ile çevresinin iyileştirilmesi ve ulaşım gibi, projenin önemli bileşenlerine değinen Prof. Dr. Yörükoğulları 3. bileşenin iletişim ve bilişim teknolojileri alanında olduğunu açıkladı. Bu 3. bileşen ile proje kapsamında yapılan bütün çalışmaların izlenebilir hale gelmesi için “Akıllı Kent İzleme Portalı” oluşturulacağına değinen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yörükoğulları, bu portalın önemine ise şöyle değindi: “Binalarda tüketilen enerjinin nerelerde tüketildiği, ne kadarının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı, bisiklet ve hibrit araç kullanım bilgileri gibi verilerin izlenmesi sağlanacak. Elde edilen sonuçlarla halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve projeye doğrudan katımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu çok önemli bir aşama; çünkü yaptığınız çalışmanın takip edilmesi ve gerekli ayrıntılarının tespit edilmesi gerekiyor.” “Bu projede Anadolu Üniversitesi'nin rolü büyük” 2020 yılına kadar sürecek olan projenin her iş paketinde görev alan Anadolu Üniversitesi, topluma hizmet anlamında nitelendirilen bu projenin bilimsel tabanının oluşturulması, inovasyon ve ölçme-değerlendirme alanında yapılacak faaliyetlerin yürütücüsü olarak görev alıyor. Bu konu hakkında Prof. Dr. Yörükoğulları, “Eskişehir’de bu proje ile akıllı kent uygulamasının yaygınlaştırılmasında Anadolu Üniversitesi’nin katkısı büyük olacak diyebiliriz. Çünkü uygulayacağımız anket çalışmalarından ve inovasyon çözümlemelerinden elde edeceğimiz verilerin topluma aktarılması ancak, Anadolu Üniversitesi gibi halkın büyük bir kısmına ulaşabilen bir kurumun bu projede yer almasıyla sağlanabilir.” diye konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve üniversitenin bir arada yer aldığı bu projenin ilk defa gerçekleşeceğini ifade ederek, “Proje akıllı kentlerin yaygınlaştırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması açısından önem taşıyor. Türkiye’de Eskişehir ile birlikte Nottingham ve Vallodolid gibi Avrupa kentlerinde de uygulamaya başlanan bu akıllı kent projesinde karşılıklı bilgi aktarımı sayesinde belki de Avrupa’da bu konuda ortak bir bilgi ağı oluşumunu sağlayacak ve bir ilki başaracağız diye düşünüyorum.” dedi. Prof. Dr. Yörükoğulları ayrıca projeye verdiği teknik destekten ötürü ARİNKOM TTO' ya teşekkürlerini iletti.