Geri
Anadolu Üniversitesi Fikri Hak Politikası Onaylandı!

04.08.2017

Anadolu Üniversitesi Fikri Hak Politikası Onaylandı!
22.12.2016 tarihinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu TBMM ‘de kabul edildi. 29944 Sayılı Resmi Gazetede 10.01.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasa ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilerek Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel araştırmalar sonrası çıkan buluşlarda hak sahipliğinin üniversitelere ait olacağı kararı alındı.    
Resmi Gazetede yayımlanan Kanun’a istinaden Anadolu Üniversitesi mevcut politika ve esaslarını güncelleyerek Kanun’a uyumlu hale getirdi. "Anadolu Üniversitesi Fikrî ve Sınaȋ Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları" 18 Temmuz 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Kanun’a uyumlu politika ve esaslarını yayınlayan ilk üniversite olan Anadolu Üniversitesi politika ve esaslarına göre bu tarihten itibaren bilimsel araştırmalar sonrası ortaya çıkan buluşlarda hak sahipliği Anadolu Üniversitesi’ne ait olacak, böylelikle araştırmacılar buluşları konusunda pek çok desteği Üniversite aracılığı ile sağlayabilecek. Söz konusu buluşların ticarileştirme çalışmaları ARİNKOM TTO tarafından yürütülecek. 

ARİNKOM TTO bilgilendirme toplantıları düzenleyecek… 

ARİNKOM TTO yetkilileri, yeni uygulamaya giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve buna göre Üniversite içerisinde kabul edilmiş olan politika ve esaslar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladıklarını belirttiler.

"Anadolu Üniversitesi Fikrî Ve Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi Ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika Ve Esasları"na ulaşmak için bu linki ziyaret edebilirsiniz. https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/arinkom-politika-esaslari-2017.pdf

Buluş Bildirim Formu için bu linki ziyaret edebilirsiniz.