Geri
ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Orkun Başkan Sanayi Gazetesi'nde "Üretim Reform Paketi" değerlendirdi!

08.08.2017

ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Orkun Başkan Sanayi Gazetesi'nde

ÜRETİME TEŞVİK!

Sanayinin desteklenmesine yönelik yeni destek ve teşvikler içeren, Türkiye’nin üretim ekosistemini değiştirecek 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ya da kısaca Üretim Reform Paketi’nin, sanayi camiasındaki yankıları sürüyor. OSB’ler, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar), sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, Ar-Ge firmaları gibi sanayinin tüm aktörlerini etkileyen kanun, ihracat, istihdam ve katma değerli üretimi arttıracak. Sanayiciler, düzenlemenin en çok mali rahatlama sağlayacak kısımları üzerinde dururken; endüstrinin bir diğer asli unsurunu oluşturan TTO’lar da düzenlemelerle üniversitede elde edilen teknolojinin sektöre kolaylıkla aktarılacağını düşünüyor.

ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Orkun Başkan bu konuda Sanayi Gazetesi'ne şu açıklamalarda bulundu:

TEKNOLOJİ KORUMA ALTINDA ...

“Üretim Reform Paketi, kurumların karşı karşıya olduğu çıkmazlara yönelik içerdiği çözümler ile ülkemiz için umut vaat eden, tatmin edici bir gelişme olmuştur. TTO’ları ilgilendiren ve ticarileştirme çalışmalarının önündeki en büyük zorluklardan biri, üniversitede elde edilen teknolojinin sektöre aktarılmasıdır. Bu soruna yönelik olarak üniversitelere, sermaye şirketi statüsünde TTO kurma imkânı verilmesi kritik bir gelişme olmuştur. Yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu’nu destekler mahiyetteki bu gelişme ile üniversitede oluşturulan teknolojinin koruma altına alınmasının yanı sıra teknolojinin sektöre aktarılması sorununa da önemli bir çözüm üretilmiştir.

TTO’ların şirketleşmesi, üniversiteler ile sektörün ortak projeler geliştirmesini, fikir ürünlerinin sektöre aktarılmasını kolaylaştıracaktır. TTO’ların girişimcilere sundukları desteklerin çeşitlenmesi sağlanacak, yatırım gibi desteklerin girişimcilere sunulması kolaylaşacaktır. Üniversite öğretim üyelerinin bir yıl izin ile özel sektörde Ar-Ge çalışması yapmasının önünü açan değişiklik ise sektör ile üniversitelerin ilişkilerinin gelişmesini tetikleyecektir. Bilimsel araştırma projelerinde lisansüstü seviyedeki öğrencilerin bursiyer olarak çalıştırılması ve doktora sonrası araştırmacıların üniversitelerde araştırmacı olarak istihdam edilmesinin önünün açılması ise akademik çalışma gruplarını güçlendirecektir.”