Geri
Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi!

22.09.2017

Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi!
Anadolu Üniversitesi Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu (KMDK) Toplantısı 22 Eylül 2017, Cuma günü Anadolu Üniversitesi Rektörlük Salon 2009’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya FMDK Başkanı olarak Anadolu Üniversitesi Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Savaş Koparal, FMDK Kurul üyeleri olarak da ARİNKOM TTO Yöneticisi M. Hakan Dağ, Yönetici Yardımcısı Orkun Başkan, Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Özlem Tigin katılım sağladılar.

18 Temmuz 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren "Anadolu Üniversitesi Fikrî ve Sınaȋ Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları"nda belirtilen hükümlere istinaden oluşturulan kurul, Politikanın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk toplantısını gerçekleştirmiş oldu.

ARİNKOM TTO Yetkilileri tarafından Kurulun öncelikli toplanma amacının ARİNKOM TTO tarafından hazırlanan “Teknoloji Ön Değerlendirme Raporları”nı değerlendirilmesi olarak belirtildi. Bunun yanı sıra fikir ürünlerinin korunması için ulusal ve uluslararası başvuruların hangi ülkelerde yapılacağının kararının verilmesi; Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği sonucunda ortaya çıkan/çıkabilecek fikrî ve sınai haklar üzerindeki hak sahipliği konusunda gerekli kararların alınması; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Üniversite öğretim elemanları tarafından üretilen bilgi sonucunda ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet hak sahipliği konusunda Yönetim Kuruluna görüş bildirilmesi kurulun diğer amaçları arasında yer alıyor.

Toplantı, “Teknoloji Ön Değerlendirme Raporları”nın değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere alınan tavsiye kararlarının ardından sona erdi.