Geri
Anadolu Üniversitesi’nin yaklaşık 3 Milyon Avroluk “İleri Prototipleme İstasyonu Projesi” Kabul Edildi!

20.11.2017

Anadolu  Üniversitesi’nin yaklaşık 3 Milyon Avroluk “İleri Prototipleme İstasyonu Projesi” Kabul Edildi!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlığında Anadolu Üniversitesi tarafından başvurusu yapılan “İleri Prototipleme İstasyonu Projesi” kabul edildi. Yapılan değerlendirme süreci sonunda toplam bütçesi 2.998.882,48 € (Euro) olan Anadolu Üniversitesi’nin başvurduğu proje, desteklenmeye hak kazanan 23 projeden biri oldu. 

Anadolu Üniversitesi’nin İleri Prototipleme İstasyonu Projesi kapsamında neler yapılacak?

Projede ilk olarak yenilikçi genç girişimciler ve başlangıç firmalarına yönelik tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda ulusal/uluslararası yarışma, eğitim kampı ve etkinlikler organize edilecek. Bunun yanı sıra yatırım promosyon etkinlikleri düzenlenerek, sermaye yatırım fuarları, mentörlük etkinlikleri ve buluşturma faaliyetlerinin organizasyonu yapılacak. Eşleştirme faaliyetleri ve bu etkinliklere katılım da ilk aşamada yapılacak uygulamalar arasında yer almakta.

Proje kapsamında aynı zamanda ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri, ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmaları yürütülecek. Bunun yanı sıra girişimciler ve KOBİ'ler için eğitim ve benzer kapasite geliştirme etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca ihtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar yoluyla ticarileştirme alanında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek hukuki düzenlemeler için politika önerileri geliştirilmesine yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek.

Rekabetçi Sektörler Programı Hakkında…

Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır.

RSP'nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulanmıştır. Bu dönemde, toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarılmıştır. Birinci program dönemi için proje seçim ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olup, desteklenen projelerin uygulaması sürmektedir.

Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı olan ve tüm Türkiye'yi kapsayacak yeni döneminde ise yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturulmuştur. Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.