Geri
Doç. Dr. Enis Turhan Turgut, TÜBİTAK Proje Performans Ödülü Almaya Hak Kazandı!

11.02.2019

Doç. Dr. Enis Turhan Turgut, TÜBİTAK Proje Performans Ödülü Almaya Hak Kazandı!
Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü öğretim üyesi proje yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi ile TÜBİTAK Proje Performans Ödülü almaya hak kazandı. “Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerine Ait Ticari Uçak Emisyonlarının Turbofan Test-Cell Emisyon Ölçümlerine ve Gerçek Uçuş Verilerine Dayalı Analizi” isimli TÜBİTAK ARDEB 1001 projesinin çıktıları, sayı ve nitelik olarak öncelikle eşik değeri geçmiş, sonrasında ilgili araştırma grubunda yapılan değerlendirme ile ödüle uygun görülmüştür. 

Doç. Dr. Enis Turhan Turgut Hocamızın başarısını, ortaya koydukları motivasyonu ve elde edilen bu önemli başarıyı kutluyoruz.

*TÜBİTAK Proje Performans Ödülü; TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.
Proje Performans Ödülü hesaplanmasına esas olan kriterler, proje kapsamında ortaya çıkan makale, bildiri, kitap, ödül, patent, ürün, model, şirket, yayılım, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni proje şeklindedir. Proje Performans Ödülü’ne, proje bitiş tarihi 01.01.2019 ve öncesi olan projeler için, proje sonuç raporunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde başvuru yapılabilmesi mümkündür.