Geri
Diyalog Seminer'inde Teknoloji Transferi...

18.11.2015

Diyalog Seminer'inde Teknoloji Transferi...

ARİNKOM TTO, Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu III Programı kapsamında düzenlenen Diyalog Seminer’inde Tanıtım ve Etkinlikler Koordinatörü Sanem Moğulkoç’un katılımıyla  yerini aldı. Eskişehir’de çalışan STK, yerel ve ulusal medya ile kamu temsilcileri katıldığı seminer,  Zerrin Keskin moderatörlüğünde gerçekleşen bir panel ile başladı.

“Kamu, STK ve Medya İşbirliği için Diyalog Seminerleri: Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak” başlıklı panelde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Abdülrezak Altun,  Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Andreas Treske, Gazeteci Zeynel Lüle katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar. Bu oturumun ardından düzenlenen çalıştayda ise katılımcılar, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadıkları rol ve kamuoyunun sürece yönelik bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Aynı zamanda Sanem Moğulkoç tarafından katılımcılara Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri kapsamında yapabilecekleri çalışmalar ve işbirliği fırsatları konularında sunumlar yapılarak bilgiler verildi.

Diyalog Seminerleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yürütülen çalışmaların, elde edilen sonuçların ve bunların gündelik hayatımıza etkilerinin kamuoyunda daha bilinir kılınması için sürecin etkin aktörleri olan Medya, Sivil Toplum ve Kamu Kurumu temsilcilerinin birlikte çalışma pratiği geliştirmeleri amaçlanıyor.