Geri
ARİNKOM TTO Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda…

14.12.2015

ARİNKOM TTO Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda…

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya ARİNKOM TTO Fikri Haklar ve Ticarileşme Koordinatörü Özlem SEVİNÇ TİGİN katılım sağladı.

Açılışta konuşanTürk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, sınai mülkiyet haklarının önemi, başvuru sayıları, üniversiteler, AR-GE, inovasyon ve sınai mülkiyet ilişkisi ile Türkiye’deki durumu özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

Asan, Avrupa Birliği'nin (AB) 2000 yılında bilgi ekonomisi boyutuyla ABD ve Japonya ile kıyaslandığında geri olduğunu gördüğünü ifade ederek, AB'nin, rekabet, bilgi ekonomisi, istihdam, eğitim, inovasyon açısından Amerika ve Japonya’yı yakalama düşüncesiyle, Lizbon Stratejisi ile 2010 yılında AB’yi dünyanın en rekabetçi topluluğu haline getirme kararını verdiğini, ancak ekonomik krizin de etkisiyle bunu gerçekleştiremediklerini ve tarihi 2020 olarak revize ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin de aday ülke olarak bu proje içerisine dahil edildiğine dikkati çeken Asan, Avrupa Patent Ofisi ile işbirliği içerisinde üniversitelerde patent farkındalığının arttırılması, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi amacıyla bu projenin oluşturulduğunu ve böylece projenin başarılı olabilmesi için üniversitelerin de işin içine katıldığını kaydetti. 

Asan, işsizliğin yüzde 5'in altına gerilemesi, kişi başı milli gelirin 20-25 bin dolar olması, 500 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşılmasının hedeflendiği 2023 vizyonuna dikkati çekerek, özellikle ihracat hedefi konusunda, üretilen ürünlerde, bilginin daha yoğun olduğu yüksek katma değerli fikri mülkiyet ürünleriyle, yüksek teknolojili ürün yapısına geçilerek başarılı olunabileceğinin altını çizdi. 

Asan, 64. Hükümet Eylem Planı'nda, Patent Kanunu'nun çıkarılarak sınai mülkiyet ile ilgili mevzuatın yenilenmesinin, 2016 yılında 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler arasında bulunduğuna dikkat çekerek, 2015 yılı sonu itibariyle yerli patent başvurularında 5 bin rakamının yakalanmasının öngörüldüğünü anlattı. 

Patent ve faydalı model başvuruları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de yaklaşık 9 bin civarında buluş başvurusu yapıldığını ancak bu buluşların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülemediğini ve zenginlik aracı olarak kullanılamadığını ifade eden Asan, bilginin fikri bir ürüne dönüşmesi için önce sınai mülkiyet başvurusuna dönüşmesi sonraki aşamada ise buluşun girişimciler tarafından ürüne dönüştürülerek reel sektöre aktarılması gerektiğini bildirdi.

Bu sürecin tamamlanması halinde inovasyon döngüsünün gerçekleşeceğinin altını çizen Asan, "Bu sistemin sağlıklı işlemesi halinde inovasyon döngüsünün gerçekleştiğinden söz edebiliriz. Türkiye'de bu döngünün ikinci ayağında bir sorun var. Bilginin fikri ürüne dönüşebilmesi ve ticarileşebilmesi için kaliteli bilgi olması gerekiyor. Kalite yüzdesini artırmamız gerekiyor. Nitelikli bilgi üretmemiz bu bilgiyi fikri ürüne dönüştürmemiz ve daha sonra bunu reel sektöre aktarabilmeyi başarmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. 

Asan, Türkiye'de söz konusu projenin bu amaçla başlatıldığını belirterek, üniversitelerde üretilen bilginin niteliğinin artırılması ve ticarileştirilmesinin önemine dikkati çekti.