Geri
Anadolu Üniversitesi’nin HORIZON 2020 Proje Ekipleri ARİNKOM TTO’da Buluştu!

05.02.2016

Anadolu Üniversitesi’nin HORIZON 2020 Proje Ekipleri ARİNKOM TTO’da Buluştu!

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO ve Üniversitemizde devam eden Horizon 2020 projelerinin ekipleri ile 03 Şubat 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. ARİNKOM TTO Sistem Yöneticisi ve H2020 Koordinatörü Rabia Taş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, Prof. Dr. Gülsün Eby, Doç. Dr. Ferhan Şengür, Doç. Dr. Ahmet Şenol Aybek, Doç. Dr. Metin Kul, Yard. Doç. Dr. Uğur Turhan, Yard. Doç. Dr. Nejdet Karadağ, Yard. Doç. Dr. Serpil Koçdar, Araş. Gör. Ali Ozan Canarslanlar ve Birsen Yörük Açıkel katılım sağladı.

Proje ekiplerinin tanışması, proje sürecinde birbirlerine destek olabilecekleri konuları belirlemeleri, ARİNKOM TTO’dan talep ettikleri desteklerin tespit edilmesi ve projeler hakkında farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı disiplinlerarası iş birliklerine katkı sağladı.

Toplantının açılış konuşmasında Rabia Taş şu sözleri dile getirdi: “Dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahip Horizon 2020, çok yıllı Ar-Ge ve İnovasyon projelerini desteklemektedir. Horizon 2020 programı kapsamında kabul edilen projelerimiz, Eskişehir’in AB Çerçeve Programlarına katılımda Türkiye’nin ilk beş şehrinden biri olmasına katkı sağlamanın yanı sıra çok ortaklı konsorsiyumlardan oluşması sebebiyle Anadolu Üniversitesi’nin uluslararası araştırma ortamlarında temsiline de destek vermektedir. Anadolu Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ve 2014 ile 2015 yıllarında kabul gören Horizon 2020 iş birliği projeleri Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam etmektedir.”

Rabia Taş Anadolu Üniversitesi Bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında ise şu bilgileri verdi:

REMOURBAN Projesi

“2014 yılı Ekim ayında kabul edilen projenin Anadolu Üniversitesi adına koordinatörlüğünü Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları yapmaktadır. Proje ekibinde yine Fizik Bölümünden Doç. Dr. Metin Kul ve Doç. Dr. Ahmet Şenol Aybek ile Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Nil Aras yer almaktadır. 7 farklı ülkeden 22 ortağın yer aldığı projede 5 şehir, 3 araştırma enstitüsü, 5 büyük ölçekli sanayi kurumu ve 9 KOBİ faaliyet göstermektedir. 5 yıl sürecek projede (i) ulaşım, (ii) enerji ve (iii) bilişim ve iletişim teknolojileri konularında çalışmalar yürütülecektir.

REMOURBAN inovatif teknolojilerin yaygınlaştırılmasını, kaynak ve enerji etkinliğini arttırmak üzere organizasyonel ve ekonomik çözümlerin geliştirilmesini, kentsel ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve kentsel alanlarda sera gazı salınımının büyük oranda azaltılmasını amaçlayan projede İspanya’da Valladolid, İngltere’da Nottingham ve ülkemizde Eskişehir Tepebaşı bölgesi uygulama alanları olarak faaliyet gösterecektir. Kentsel yenileme stratejisi kapsamında kent sakinleri odak grupları oluşturacaktır. Çünkü akıllı şehir olma yolunda gerçek başarının sağlanması için önemli aktörlerdir ve gerçekleştirilmesi planlanan iyileştirmelerden hem doğrudan etkilenecek hem de bu iyileştirmelerin ortak unsuru olarak yer alacaklardır.”

IMPACT Projesi

“2015 yılı Ocak ayında kabul edilen projenin Anadolu Üniversitesi adına koordinatörlüğünü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Uğur Turhan yapmaktadır. Proje ekibinde aynı zamanda Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünden Doç. Dr. Ferhan Kuyucak Şengür yer almaktadır.

6 farklı ülkeden 8 ortağın yer aldığı projede 4 üniversite, 2 KOBİ, raylı sistemler alanında 1 girişim ve 1 denizcilik idaresi faaliyet göstermektedir. 30 ay sürecek projede amaç ulaştırma merkezlerinde kültür, risk algısı ve afet yönetimi arasındaki bağlantıları tespit edebilmektir. Bu kapsamda kentlerde yaşayan bireylerin afet durumuna karşı önlem alma, afetlerden sonra verdikleri tepki ve yeniden toparlanma süreçlerine dâhil olmaları ile ilgili süreçlerde gösterdikleri duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları analiz edilecek, toplum olarak güçlü yanları ve afetle mücadele edebilme kabiliyetleri tespit edilecektir. Bunun yanı sıra kentlerde yaşanabilecek acil durumlarda kültürlerin geliştirdikleri çözümler incelenerek afet ve kültür arasındaki bağlar analiz edilecektir. Ulaştırma merkezlerinin acil durumlara karşı hazırlıklı olması ve yaşanan krizlerin ardından hızla iyileşmesini sağlamak; afet politikaları ve uygulamaları geliştirilirken afet kurbanlarının kültürel ve kişisel özelliklerini göz önünde bulunduracak yaklaşımlar geliştirmek ve afet durumunda müdahale eden ekiplerin yetkinliğini geliştirerek reaksiyon süresini kısaltmak ve afet sonucu ölümleri en aza indirmek için tedbirler üretmek de proje kapsamında ele alınacak diğer çalışmalardır.”

TeSLA Projesi

“2015 yılı Ağustos ayında kabul edilen projenin Anadolu Üniversitesi adına koordinatörlüğünü Açıköğretim Uzaktan Öğretim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Eby yapmaktadır. Proje ekibinde Uzaktan Öğretim Bölümünden Yard. Doç. Dr. Serpil Koçdar ve Yard. Doç. Dr. Recep Okur ile Test Araştırma Biriminden Yard. Doç. Dr. Nejdet Karadağ yer almaktadır.

12 farklı ülkeden 18 ortağın yer aldığı projede 10 üniversite, 3 kalite-güvence kuruluşu, 2 araştırma enstitüsü ve 3 teknoloji şirketi faaliyet göstermektedir. 3 yıl sürecek projenin amacı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde araçlar ve kaynaklar sunarak öğrencilerin kimliklerinin teşhis edilebildiği ve doğrulanabildiği bir sistem sunarak çevrimiçi değerlendirme süreçlerini geliştirmektir. Proje kapsamında Avrupa genelinde 14 binden fazla öğrencinin katılımıyla bir dizi geniş ölçekli pilot çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

STRESS Projesi

“2015 yılı Kasım ayında kabul edilen projenin Anadolu Üniversitesi adına koordinatörlüğünü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Uğur Turhan yapmaktadır. Proje ekibinde araştırmacı Birsen Açıkel ve Hava Trafik Kontrol Bölümünden Arş. Gör. Ali Ozan Canarslanlar yer almaktadır. 4 farklı ülkeden 5 ortağın yer aldığı projede 3 üniversite, 1 Avrupa havacılık kurumu ve 1 büyük ölçekli şirket faaliyet göstermektedir.

2 yıl sürecek projenin amacı hava trafik yönetim sistemlerinde iyileştirmeler yapmak ve insan faktörüne odaklanmaktır. Bu kapsamda hava trafik kontrolörlerinin nörofizyopatolojik göstergeleri izlenerek farklı otomasyon seviyelerindeki görevleri yerine getirirken içinde bulundukları zihinsel durum gözlemlenecek; mümkün olan en yüksek otomasyon seviyesine çıkılarak rehberler ve yeni yöntemler geliştirilecek; otomasyonda hatalar yaşanması durumuna ilişkin senaryolar oluşturularak hava trafik kontrolörlerinin bu hata aşamasında içinde bulundukları zihinsel durumları izlenecek; yüksek otomasyondan düşüm otomasyona geçişte ve tam tersi durumda insan kaynağı performansının geliştirilmesine yönelik rehberler oluşturulacaktır. Kontrolörlerin stres seviyeleri, dikkat ve odaklanma durumları, iş yükü seviyeleri, duygusal yaklaşımları ve tedirginlik durumları temel göstergeler arasında tutularak izleme ve incelemelerde kriter olacaktır.”

Ekipler arası iletişim ve etkileşimin güçlendiği toplantının sonunda, ekiplerin edindikleri Horizon 2020 proje tecrübelerini Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları ile paylaşmaları konusunda fikir birliğine varıldı.