Geri
“TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ” düzenlendi

25.03.2015

“TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ” düzenlendi
Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon ve Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu’nda 25 Mart Çarşamba günü, iki ayrı oturum şeklinde “TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Etkinliğin sunumunu gerçekleştiren ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi Projeler Koordinatörü Aylin Salihoğlu, öncelikli olarak programın amacından bahsetti. Aylin Salihoğlu, Hızlı Destek Programı’nın üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütüldüğünü; acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağladığını ifade etti. Başvuru koşulları konusunda Salihoğlu, “Başvuracak bireylerin doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık öğrenimlerine devam etmeleri gerekiyor. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak mecburiyetindedir. Doktora derecesi veya doktora yeterliliğini alan öğrenciler, programa başvuru yapabilirler. Ayrıca projedeki katkı oranı %10 ve üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Devam eden projelerini bitiremeyen araştırmacılar ise başka bir 1002 projesinde yer alamazlar.” dedi. “Projenin destek süresi 12 ay” Programın destekleyici özelliklerinden bahseden Aylin Salihoğlu, 2015 yılı için “Hızlı Destek Projeleri” destek üst limitinin burs dâhil olmak üzere yıllık 30.000 lira olduğunu belirtti. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ (Proje Teşvik İkramiyesi) ödemesinin yapılmakta olduğunu söyleyen Salihoğlu, projenin destek süresinin 12 ay olduğunu vurguladı. 1002 Hızlı Destek Programı değerlendirme süreci hakkında ise Aylin Salihoğlu, “Proje öneri formu, proje sahibi tarafından ARDEP’e (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) iletilir. Daha sonra ARDEP tarafından ön değerlendirme yapılır. Proje format yönünden uygun bulunursa, ilgili araştırma grubuna bilimsel değerlendirme için gönderilir. Yapılacak değerlendirme, danışman görüşü alınarak gerçekleştirilir. Başkanlık kararının olumlu sonuçlanması halinde proje başlatılır.” şeklinde konuştu.