Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi
Misyon

Kent, bölge, ülke ve dünya insanın yaşam kalitesini yükseltmek ve değer yaratmaktır.

Vizyon

Kurumsallaşmasını tamamlamış ve öz yeterliliğini sağlamış ve bilinirliği üst seviyede lider TTO’lardan biri olmak.

ARİNKOM TTO Kalite Politikamız;

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; kurum/kuruluşlar ve/veya disiplinler/sektörler arası Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı işbirliklerini farkındalık oluşturarak planlayan, ulusal/uluslararası destek mekanizmalarını da kullanarak geliştiren, izleyen, yönlendiren, iyileştiren; bireysel ve/veya ekip çalışmalarından doğan fikri mülkiyet haklarını belirleyen, koruyan ve yöneten; çıktıların ticarileştirilmesine yönelik teknolojik değerlemeyi yapan, lisanslama, girişimcilik ve şirketleşme süreci ile ilgili alanlarda müzakere sürecini yürüten ve yöneten,bu çalışmalarda etik değerleri her zaman ön planda tutarak koşulsuz müşteri/hizmet alan memnuniyeti odaklı çalışmayı ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmeyi taahhüt eden bir arayüz kurumdur.

ARİNKOM TTO Faaliyet Kapsamı:Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, Anadolu Üniversitesi bünyesinde üniversite-iş dünyası iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların topluma aktarımına aracı olmak, Üniversite’deki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırmak amaçlarına yönelik proje oluşturma ve geliştirme, sanayi ilişkileri ve eşleştirmeleri, danışmanlık, eğitim, fikri mülkiyet, lisanslama, iş geliştirme ve girişimcilik konularında ara yüz faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetler kapsamında kendi projelerini oluşturarak uygulamak”dır.