Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Kalite Belgesi
Misyon

Kent, bölge, ülke ve dünya insanın yaşam kalitesini yükseltmek ve değer yaratmaktır.

Vizyon

Kurumsallaşmasını tamamlamış ve öz yeterliliğini sağlamış ve bilinirliği üst seviyede lider TTO’lardan biri olmak.

ARİNKOM TTO Kalite Politikamız;

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO, bilgi ve teknolojinin toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacı ile ilgili mevzuat, kalite normları, prosedürleri ve hizmet süreçleri çerçevesinde; iç ve dış paydaşlar arası Ar-Ge ve yenilik odaklı iş birliklerini farkındalık oluşturarak planlayan, bu çalışmalarda etik değerleri her zaman ön planda tutarak koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ve bu kapsamda kendini sürekli geliştirmeyi taahhüt eden bir arayüz kurumdur.

Bu çerçevede başarıya ulaşabilmek için aşağıdaki hususları uygulamak ve sürekliliğini sağlamak temel kalite politikamızdır;

• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde kalite sisteminin kurulması, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu çerçevede sistemin sürekli iyileştirilmesi,
• Toplam kaliteyi esas alarak birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,
• Paydaş gereksinim ve beklentilerini karşılamak için süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlanması.


ARİNKOM TTO Faaliyet Kapsamı: Üniversiteden çıkan bilgi ve teknolojileri projelendirme, üniversite-sektör iş birliği kapsamında eşleştirme, fikri mülkiyet, lisanslama ve girişimcilik destek ve danışmanlık faaliyetleri.